In Klein-Gelmen zijn de rioleringswerken van Aquafin van start gegaan. 

In Klein-Gelmen zijn de rioleringswerken van Aquafin van start gegaan. © FrMi

Werken Aquafin van start in Klein-Gelmen en Veulen

Heers -

In Klein-Gelmen zijn de rioleringswerken van Aquafin van start gegaan. Deze werken optimaliseren het opwaarts rioleringsstelsel aan het pompstation in de Veulenstraat.

“Het debiet van het pompstation in de Veulenstraat wordt vergroot, dit betekent dat de uitgaande persleiding ook vernieuwd moet worden”, legt burgemeester Kristof Pirard uit. “Ook de toevoer van hemelwater naar het pompstation wordt beperkt. In de Groeneschild en Veulenstraat in Klein-Gelmen legt men een gescheiden rioolstelsel aan van het pompstation tot aan het huisnummer 26. Ook in de Kasteelstraat in Veulen wordt er een gescheiden stelsel aangelegd om het hemelwater van het pompstation af te koppelen. En in de velden tussen de Vijverstraat en de Kasteelstraat wordt er een aanpassing gedaan aan een knijpconstructie.”  

Herinrichting kruispunt

Op 1 september is de eerste van drie fases gestart. Die fase omvat de werken in de Groeneschild en de Veulenstraat in Klein-Gelmen. “Het gaat hier over de opbraak van de bestaande verharding en riolering, de aanleg van een nieuwe riolering en de aanleg van een nieuwe weg”, zegt Kristof Pirard. “We maken gebruik van deze werken om meteen ook het gevaarlijke kruispunt van de Veulenstraat met de Groeneschild herin te richten. We proberen, steeds in dialoog met de aannemer, de hinder te beperken tot het minimale. Tijdens de duur van de werken geldt hier enkel plaatselijk verkeer.” Het einde van fase 1 is voorzien op 1 februari 2021. Fase 2, de aanpassingswerken aan het pompstation in de Veulenstraat, loopt tot 8 oktober en fase 3, de rioleringswerken in de Kasteelstraat in Veulen, vangt op 17 december aan en eindigt volgens de planning op 17 mei 2021.

Frank Missotten

Niet te Missen