©  luc daelemans

Wie zorgt er later voor jou? Geef jouw mening in Het Grootste Limburgonderzoek Ooit

Hasselt -

Hoe wil u graag oud worden? Bent u zelf bereid om voor uw ouders te zorgen? En hoe denkt u over het levenseinde? Daarover willen Het Belang van Limburg en UHasselt uw mening horen in het derde deel van Het Grootste Limburgonderzoek Ooit: Het Zorgrapport.

Sanne Deferme

Meedoen kan via hbvl.be/onderzoek.

Na De Gemeenterapporten en De Ondernemende Limburger zijn Het Belang van Limburg en UHasselt opnieuw op zoek naar 10.000 Limburgers die hun stem willen laten horen. Hoe staat de Limburger tegenover ouder worden en het levenseinde? En hoe zit het met de solidariteit tussen verschillende generaties in onze provincie?

LEES OOK. Het Grootste Limburgonderzoek Ooit: De Gemeenterapporten

“De coronacrisis heeft ons nog maar eens met de neus op de feiten gedrukt”, zegt Indra Dewitte, hoofdredacteur van Het Belang van Limburg. “We moeten belangrijke beslissingen niet enkel aan de politici overlaten, maar allemaal samen nadenken en de stem van de burgers laten horen.” Ouder worden is dan ook een thema dat iedereen aanbelangt. “Wie wil u later als verzorger? Hoe kunnen we fouten voorkomen? Hoe staat u tegenover euthanasie? Wie gaat er voor uw ouders zorgen, en wat is daarvoor nodig? Gaat u het zelf doen? En welke gevolgen heeft dat dan?”

Vergrijzing

Professor medische ethiek Wim Pinxten (UHasselt) sluit zich daarbij aan. “Ouder worden brengt grote veranderingen met zich mee, zowel voor het individu als voor de maatschappij”, zegt hij. “Voor het individu ontstaan er nieuwe zorgen en noden, we worden misschien wat afhankelijk. Voor de samenleving betekent een toenemend aantal ouderen ook een toenemende vergrijzing.” Het doel van de vragenlijst is dan ook polsen naar wat de Limburger belangrijk vindt bij het ouder worden. “Hoe denken zij over hun woonsituatie, of over een menswaardig levenseinde? Waarover maakt de Limburger zich zorgen en wat zijn zijn wensen?”

LEES OOK. Het Grootste Limburgonderzoek Ooit: De Ondernemende Limburger

Bovendien wordt er ook naar de prioriteiten gepeild. “Je kan alles wel belangrijk vinden, maar je kan niet alles tegelijk realiseren”, zegt Pinxten. “Wat vind je het belangrijkst? Financiële zekerheid, wooncomfort, een comfortabele levensstijl of toch je gezondheid? En wat met een zinvolle dagbesteding? En hoe kunnen we onze maatschappelijke investeringen maximaal afstemmen op wat we nodig en belangrijk vinden? Dat zijn moeilijke afwegingen om te maken.”

10.000 Limburgers

Het doel is om net zoals bij De Gemeenterapporten opnieuw minstens 10.000 Limburgers te bevragen. “Toen gaven 11.000 Limburgers hun mening. Dat is enorm, het is een niveau van burgerwetenschap dat zelfs op Europees niveau kan tellen”, zegt Dewitte. Uw stem zal bovendien gehoord worden. “Wij zorgen ervoor dat de mening van de Limburger tot bij de beleidsmensen komt. Daarvoor hebben we onze Limburgse ministers en onze Limburgse krant nodig, maar zeker ook de Limburgers zelf.”

Daarbij is de mening van elke generatie belangrijk. “Ook de jongere generatie zal vroeg of laat met deze vragen geconfronteerd worden, wanneer hun ouders bijvoorbeeld extra zorgen nodig hebben”, zegt professor Pinxten. “Door zoveel mogelijk verschillende generaties te bevragen, kunnen we onderzoeken hoe solidair jongeren met ouderen zijn, en omgekeerd. Maar ook hoe bepaalde prioriteiten misschien veranderen naarmate we ouder worden.”

Nieuws uit je buurt

Niet te Missen