Hasseltse straatnamen: Ridder Portmansstraat

Hasselt -

Monique Cox gaat op zoek naar de oorsprong van Hasseltse straatnamen.

Jacques Collen

Ferdinand Portmans werd geboren in Sint-Truiden in 1854 als zoon van een vrederechter. In Leuven behaalde hij het diploma van notaris. Hij was een tijd gemeenteraadslid in Sint-Truiden en medestichter van het eerste ziekenfonds. In 1885 werd hij notaris in Hasselt. Hij werd verkozen tot provincieraadslid en won later met de katholieke lijst de gemeenteraadsverkiezingen en werd ook senator. In 1895 werd Portmans burgemeester van de stad Hasselt en dat bleef hij gedurende twee en veertig jaren. Bij zijn werkzaamheden, zowel als vader van negen kinderen als van senator en burgemeester, dienden vooral zijn katholieke principes hem als leidraad. Als mens was Portmans een hoogstaande persoonlijkheid. In de oorlogsjaren stond hij aan het hoofd van het “Comité voor Hulp en Voeding”, waar zijn goedheid en gedienstigheid wijd gekend waren. Na de oorlog werd onder zijn beleid begonnen met de uitbreiding van Hasselt buiten de oude, intussen afgebroken stadswallen. De eerste wijken in Runkst werden gebouwd en ten westen van de stad ontstond de Heilig-Hartwijk. Zijn grote verdiensten werden beloond met verschillende eretitels. De intussen 'Ridder Portmans' werd als burgemeester opgevolgd door Jozef Bollen in 1937. Hij stierf op 83-jarige leeftijd en werd begraven op het Oud Kerkhof van Hasselt.…ne gjâân gezejenne mins…

Niet te Missen