© eva

“Een glasraam geschonken door Koning Leopold I is een zeldzaamheid. De Sint-Ursulakerk mag dus trots zijn.”

Lanaken -

Jean Maenen (75) voorzitter van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Studiekring St.-Ursula Lanaken heeft zopas een nieuw boek uitgegeven: Glas-in-lood in Lanaken. Het is een boeiend naslagwerk dat een kleurrijk en historisch overzicht biedt van het gebrandschilderd glas in Groot-Lanaken.

Jean Maenen is al meer dan 40 jaar lid en voorzitter van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Studiekring St.-Ursula Lanaken. Door zijn grote historische kennis, vele studies, tijdschriftbijdragen, boeken, lezingen en heemkundige activiteiten wordt hij gewaardeerd tot ver buiten Limburg. Zopas verscheen een nieuw werk van zijn hand: ‘Glas-in-lood in Lanaken - Kleur- en lichtspel in de kerken en kapellen van Gellik, Kesselt, Lanaken, Neerharen, Rekem, Smeermaas en Veldwezelt’. Het werd een naslagwerk waarin hij en zijn echtgenote Simone Put jarenlang tijd en energie stopten.

De belangstelling voor glasramen ontstond bij Maenen toen hij als gemeentelijk diensthoofd erfgoed in het begin van deze eeuw de restauratie van de Sint-Ursulakerk in Lanaken begeleidde. “Daar raakte ik steeds meer en meer gefascineerd door de knappe afbeeldingen en voorstellingen en kreeg ik ook steeds meer respect voor het unieke werk van de oude en hedendaagse glaskunstenaars” bekent de auteur.

“De vele prachtige glasramen in onze kerken en kapellen zijn nog steeds een minder gekend erfgoed. En toch zijn prachtig en waardevol” aldus Maenen. “Glazeniers die tot het kruim van de Europese glaskunstenaars behoren, kregen opdracht om historische gebeurtenissen en bijbelse taferelen in glas-in-lood te vereeuwigen, vaak vergezeld van een afbeelding van de opdrachtgevers. Ook in onze gemeente. Door dit unieke glaswerk hebben heel wat interieurs een uitnodigend aanzicht gekregen want het kleur- en lichtspel is ronduit schitterend.”

Eén van de vele mooie voorbeelden in het naslagwerk is de Sint-Laurentiuskerk in Gellik. “Ze bevat een keur aan prachtige bijbelse en profane taferelen. Jammer genoeg werden ze in het recente verleden tot tweemaal toe door vandalen stuk gegooid. De vakkundige herstelling en beveiliging ervan heeft het kerkbestuur stukken van mensen gekost. Nu mogen ze weer gezien worden” aldus Maenen.

Aan heel wat glasramen zijn historische, religieuze of dramatische verhalen verbonden die Maenen in het boek uit de doeken doet. In de Sint-Ursulakerk in Lanaken-centrum bevinden zich in de absis drie nauwelijks gekende ramen van het gerenommeerde Brusselse atelier Capronnier. “Op zijn doortocht naar Maaseik, om het standbeeld van de gebroeders Van Eyck te onthullen, hield Koning Leopold I even halt in Lanaken bij de in aanbouw zijnde Sint-Ursulakerk. Als herinnering aan dat bezoek gaf hij opdracht aan Capronnier om een glasraam in de kerk te plaatsen. Na een verkennend bezoek was de kunstenaar niet erg enthousiast om dat ‘koninklijk raam’ te maken tussen al de andere ‘gewone’ ramen. Na bemiddeling van burgemeester de Caritat en graaf de Merode, werden het er uiteindelijk drie. Dat kon Capronnier niet meer weigeren. Een glasraam geschonken door Koning Leopold I is een zeldzaamheid. Daar mag de kerk erg trots op zijn.”

Glas-in-lood in Lanaken is een full color naslagwerk van 92 pagina’s. Het kost € 18 (verzending + € 8) en is te verkrijgen bij auteur Jean Maenen, Pastoorslindestraat 79, 3620 Lanaken - tel.: 089 716394 of e-mail: jean.maenen@skynet.be  

Niet te Missen