PFOS-debat in Vlaams Parlement: “De vervuiler betaalt”

Het Vlaams Parlement hield vandaag een actualiteitsdebat over de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht. De vraag wie op de hoogte was en mogelijk verantwoordelijkheid draagt voor het gebrek aan actie en transparantie in het dossier, is daarbij de meest gevoelige. Tijdens het debat lieten de meerderheidspartijen en oppositiepartijen al weten dat ze achter de oprichting van zo’n commissie staan.

mtm

LEES OOK. Drie Limburgse ministers op rooster in onderzoekscommissie naar PFOS-vervuiling

”Gezondheid is het allerbelangrijkste goed, de overheid moet alles doen voor de gezondheid van de burgers”, zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) bij de opening van het actualiteitsdebat. “We gaan uit van het voorzorgsprincipe, maar we willen ook geen paniek zaaien.”

Dat de onderzoekscommissie er komt, was voor de start van het debat al een uitgemaakte zaak. Die moet nog voor de zomer uit de startblokken schieten en nagaan wat er is misgelopen bij de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en omstreken, wie daarvoor verantwoordelijk is en welke lessen er voor de toekomst moeten worden getrokken. De stemming vindt woensdag plaats in het Vlaams Parlement.

LEES OOK. Dossier PFOS-vervuiling: wie is wie?

“Volledige transparantie”

“We willen volledige transparantie, wie wist wat en waarom?”, zei fractieleider van CD&V voor het Vlaams Parlement Peter Van Rompuy tijdens het debat. “Een onderzoekscommissie ligt dan voor de hand.” Van Rompuy laat weten het voorstel van de oppositie te steunen, en aanvaardt zelfs een lid van de oppositie als voorzitter van de onderzoekscommissie.

Fractieleider voor Vlaams Belang Chris Janssens heeft het over de onenigheid binnen de Vlaamse regering omtrent dit dossier. Zijn partij staat achter het voorstel om een onderzoekscommissie op te richten.

Wilfried Vandaele, fractieleider voor N-VA in het Vlaams Parlement, laat ook weten dat zijn fractie achter de oprichting van de commissie staat. Ook Open VLD pleit voor “maximale transparantie” en geeft de steun voor de oprichting van de onderzoekscommissie. “Maar die commissie zal de vervuiling niet betalen, wel in kaart brengen welke instanties welke informatie hadden en op welk moment”, zegt fractieleider Willem-Frederik Schiltz.

Vlaams Parlementslid voor Groen Mieke Schauvliege vraagt om de werken aan de Oosterweelverbinding stil te leggen tot er meer duidelijkheid is over vervuiling van de grond.

Hannes Anaf, Vlaams Parlementslid voor Vooruit, heeft het over de bewoners van Zwijndrecht die niets wisten over de vervuiling. “Mensen hebben gebouwd, groenten gekweekt, eieren gegeten van hun kippen”, zei Anaf. “Grond waar auto’s op zullen rijden zal beter beschermd worden dan de grond waar kinderen op zullen spelen.” Voor Anaf is het niet alleen een gezondheids- en milieucrisis maar ook een verantwoordelijkheidscrisis. “Dit is een situatie waarbij slachtoffers tweemaal betalen, een keer met de gezondheid, en ook via de belastingen.”

Jos D’haese, fractieleider voor PVDA, heeft het over de verantwoordelijkheid van de regerende partijen van de afgelopen twintig jaar.

LEES OOK. Ook in Limburg zijn waterlopen en sites vervuild met PFOS

“De vervuiler betaalt”

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) herhaalde dat 3M aansprakelijk is en dat de saneringsplicht blijft. “Daar verandert de dading niets aan”, zegt ze. De vervuiler betaalt, de sanering loopt nog, op kosten van 3M.”

De volksgezondheid primeert ook voor minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). “De werken worden gecontroleerd en opgevolgd”, laat ze weten. Er werd een ad hoc commissie opgericht waarbij experten in alle objectiviteit moeten bepalen hoe de werken moeten worden aangepakt. “Ik wil van toxicologen horen of het grondverzet verder kan of niet.”

Bart Somers, minister van Binnenlands Bestuur voor Open VLD, voegt toe dat hij vanuit de Vlaamse regering transparant wil zijn naar de burgemeesters toe. “Burgemeesters moeten snel weten welke voorzorgsmaatregelen ze moeten nemen in afwachting van verdere metingen”, vindt hij. “Zo kunnen we het maximale doen om de volksgezondheid op andere plaatsen veilig te stellen.”

LEES OOK

Niet te Missen

Meest Recent