© LAGO

Extra subsidie voor scholen nu zwemmen in Sint-Truiden duurder is

Nieuwerkerken -

Het schepencollege van Nieuwerkerken heeft besloten om de lokale scholen een extra subsidie toe te kennen voor het schooljaar 2021-2022. Met deze maatregel wil het bestuur de scholen compenseren voor de duurdere tarieven voor het nieuwe zwembad in Sint-Truiden.

De lagere scholen uit Nieuwerkerken gingen in het verleden ook al zwemmen in het Sint-Truiden. Dat zal ook volgend schooljaar weer zo zijn, maar daar hangt wel een duurder prijskaartje aan vast. De tarieven voor het nieuwe LAGO Bloesembad zijn immers opgetrokken. Scholen uit omliggende gemeenten moeten per kind en per zwembeurt 0,50 euro extra betalen. “Die prijsstijging zorgt voor een stijging van de schoolfactuur. Voor veel kansengroepen is de school de enige plaats waar ze kunnen leren zwemmen. We moeten als gemeente alle kinderen de kans geven om een basis ‘zwemmen’ mee te krijgen. Vandaar de idee om het schoolzwemmen financieel mee te ondersteunen, zodat de scholen niet moeten snoeien in het aantal zwemmomenten omwille van de prijsstijging”, zo licht het bestuur deze beslissing toe.

Er zijn momenteel zo’n 450 leerlingen in Nieuwerkerken, met jaarlijks 11 zwembeurten per leerling. Een tussenkomst van 0,5 euro per zwembeurt komt neer op ongeveer 2 500 euro subsidie aan de scholen. De uitbetaling zal gebeuren aan het einde van het schooljaar en wordt voorzien in de begroting voor 2022.

Ook de duurdere tarieven voor inwoners van Nieuwerkerken vallen niet in goede aarde. Om baantjes te trekken in het sportbad, moeten Nieuwerkerkenaren immers tot 2,5 keer zo veel betalen als de Truienaren. Zo kunnen inwoners uit Nieuwerkerken geen losse tickets kopen voor het sportbad maar zijn ze verplicht om minstens een 10-beurtenkaart aan te kopen. Die kost 44,90 euro, terwijl een inwoner uit Sint-Truiden daar 20 euro voor betaalt. Ook hier overweegt Nieuwerkerken om financieel tussen te komen. Maar er wordt eerst gepolst bij andere omliggende gemeenten om te horen of zij het baantjeszwemmen gaan ondersteunen voor hun inwoners. len

Niet te Missen