Veel kijklustigen op de Pater Sangersbrug in Maaseik.  © rr

Vrees voor slechtst mogelijke scenario: kritieke punt na middernacht verwacht

Riemst/Maasmechelen/Maaseik/Lanaken -

In Lanaken is intussen gestart met de verplichte evacuatie van bewoners van de Maasdijk. Ook de burgemeesters van andere gemeenten dringen aan op een vrijwillige evacuatie van enkele kerkdorpen die langs de Maas of het Albertkanaal liggen omdat er rekening wordt gehouden met het ‘slechtste scenario’.

LIVE. België getroffen door zondvloed: volg het hier op de voet

Er zijn simulaties waarbij de Maas een debiet heeft van meer dan 3.700 m³ water per seconde, terwijl de Maasdijken slechts voorzien zijn op 3.500 m³. Simpel uitgelegd: het winterbekken kan het water niet meer binnenhouden en de Maas treedt buiten zijn oevers. Iets wat in 100 jaar nog niet is gebeurd. De piek wordt tussen middernacht en 3 uur verwacht en de overlast zou duren tot vroeg in de ochtend. In het slechtste geval zou het waterpeil in enkele kerkdorpen tot bijna 2 meter kunnen stijgen.

LEES OOK. De stuw die het allemaal nog veel erger kan maken

Het leger werd ingezet voor de evacuatie van de laatste inwoners van Herbricht. 

Het leger werd ingezet voor de evacuatie van de laatste inwoners van Herbricht. ©  TP

“We gaan een stuk van de Maasdijk (een woonwijk vlakbij de Maas) tot aan de hogere talud evacueren, alsook de Sapstraat en een deel van de Brugstraat tot aan de brug. Mensen kunnen terecht in het ontmoetingscentrum Jeugdpark”, zegt burgemeester Marino Keulen van Lanaken. Inwoners van de Maaseikse deelgemeenten zoals Heppeneert, Aldeneik en wat andere wijken, de Maasmechelse deelgemeenten Kotem, Meeswijk, Leut en Vucht-dorp, in Dilsen-Stokkem delen van Lanklaar en Stokkem (het mijnverzakkingsgebied) en delen van Kinrooi worden gevraagd om vrijwillig te evacueren. Zij lopen het risico dat hun huizen gedeeltelijk onder water komen te staan.

In Maasmechelen is een noodnummer opgestart. Inwoners met vragen kunnen terecht op 089 76 89 10.

De crisiscel dringt aan op die evacuatie. Aan bewoners wordt gevraagd om voor hun eigen veiligheid te zorgen en naar een veilig onderkomen bij vrienden of familie te gaan. Mensen krijgen deze tips: berg waardevolle spullen veilig en hoog op, schakel gas en elektriciteit uit en help kwetsbare buren en ouderen met evacueren. “We hebben gezien dat het water plots heel snel kan komen. Dat heeft de situatie in Wallonië gisteren en vandaag aangetoond”, reageert Sofie Vandeweerd, burgemeester van Dilsen-Stokkem.

De inwoners van de Sapstraat in Lanaken namen al hun spullen en zochten elders onderdak.  

De inwoners van de Sapstraat in Lanaken namen al hun spullen en zochten elders onderdak.  ©  Boumediene Belbachir

Alhoewel de crisiscel opriep om te evacueren waren de inwoners van Meeswijk, Leut en Vucht donderdag rond 22 uur niet van plan dat te doen. “De vorige keren stond het veel hoger en stonden we hier in het water. Nu is er geen water te zien. We vertrekken dus niet,” zeggen enkele mensen aan de winterdijk in Mazenhoven bij Leut.

“Moest die stuw bezwijken, dan is het woord ramp in ieders mond”, zei burgemeester Marino Keulen (Open Vld) van Lanaken. © TVL

Omdat er ook een risico bestaat dat het Albertkanaal buiten de oevers gaat, wordt ook bekeken wat er in Kanne bij Riemst moet gebeuren. De bewoners werd rond 22.30 uur gevraagd om vrijwillig te evacueren. Intussen is er ook een crisiscel opgericht in de dorp. De politie gaat de zaak in de gaten houden en indien nodig deur na deur af te gaan om mensen te verwittigen mocht de situatie erger worden. De sporthal in zal worden geopend om eventuele mensen die niet elders terechtkunnen op te vangen.

Sapstraat in Lanaken. 

Sapstraat in Lanaken. ©  Boumediene Belbachir

Overal zijn trouwens extra politieploegen ingezet om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen.

De weg in Nederland na de Pater Sangersbrug dreigde donderdagavond al te overspoelen. In overleg met de Nederlandse collega’s werd de Maasbrug in Maaseik gesloten. Zandzakken kunnen momenteel niet meer worden opgehaald omdat de voorraden door de veiligheidsdiensten voor grote calamiteiten worden gehouden.

 

 ©  rr

De vraag om vrijwillig te evacueren kan in de loop van de avond nog wel worden herzien en worden opgeschaald naar een dwingend bevel tot evacuatie. In de Nederlandse buurgemeenten wordt al verplicht geëvacueerd.

LEES OOK. Marino Keulen: “Stuwdam van Monsin kan nog voor ramp in Limburg zorgen”

 mm/jth

Niet te Missen