PARKET VAN LIMBURG

Parket opent onderzoek naar Pukkelpop-organisator Chokri Mahassine

Hasselt -

Het parket van Limburg opent een opsporingsonderzoek naar mogelijke onregelmatigheden bij de bedrijven rond Pukkelpop-organisator Chokri Mahassine. Aanleiding is een artikel van de satirische website tScheldt waarin sprake is van verduistering en belangenvermenging.

Pieter Lesaffer

Heeft Pukkelpop-organisator Chokri Mahassine een financiële reserve van enkele miljoenen euro die voor sociale doelen bestemd was, in zijn eigen bedrijf gepompt? En is er sprake van belangenvermenging tussen de verschillende bedrijven achter het festival? De satirische website tScheldt beweert in ieder geval van wel. In een uitgebreid artikel, dat eind vorige week is verschenen, beschrijft ze hoe het festival vanuit een vzw is uitgegroeid tot een netwerk van bedrijven, waar het geld verkeerd zou zijn terechtgekomen.

Opsporingsonderzoek

tScheldt heeft geen al te beste reputatie als nieuwsmedium. Er zijn al meerdere gerechtelijke klachten geweest, waardoor lasterlijke artikels verwijderd moesten worden. Toch is dit voor het Limburgse parket aanleiding genoeg om een onderzoek naar Pukkelpop te openen, zo meldt Het Nieuwsblad. “Het parket Limburg heeft aan de federale gerechtelijke politie Limburg gevraagd om een opsporingsonderzoek in stellen om na te gaan of er eventueel onregelmatigheden zijn gebeurd zoals in het artikel vermeld”, zegt parketwoordvoerder Pieter Strauven. Hij benadrukt wel: “Intussen geldt voor alle betrokken personen en organisaties het vermoeden van onschuld.”

The Factory

De meest concrete beschuldiging in het artikel gaat over The Factory, de organisatie waarmee Mahassine Pukkelpop organiseert. Die is gestart als vzw, maar intussen omgevormd tot een besloten vennootschap - een gewone, commerciële vennootschap. In de decennia voor die omvorming heeft The Factory een financiële reserve van 7,7 miljoen euro opgebouwd. Dat bedrag mocht enkel aan sociale doelen uitgegeven worden, net omdat het was opgebouwd in de periode dat The Factory nog geen bedrijf met winstdoelstelling was. Ondanks die beperking is de “onbeschikbare reserve” volgens het jongste jaarverslag naar 3,99 miljoen gezakt, of 3,7 miljoen euro minder.

Of dat bedrag effectief naar sociale doelen is gegaan, zoals de wet voorschrijft, staat niet in de jaarrekening. tScheldt meent te weten dat het geld is gebruikt om het verlies te dekken van de Pukkelpop-editie 2020, die door corona niet is doorgegaan.

Een andere beschuldiging in het artikel is de verwevenheid van The Factory met Que Pasa?, een bedrijf dat op naam van de echtgenote van Mahassine staat. Dat is een toeleverancier van het festival, maar tScheldt plaatst vraagtekens bij de geldstromen tussen die twee bedrijven en insinueert dat hier sprake is van belangenvermenging.

Het is nu aan de gerechtelijke politie om na te gaan in hoeverre er effectief onregelmatigheden zijn gebeurd. Als dat het geval blijkt, dan kan dat tot een gerechtelijk onderzoek leiden.

Chokri reageert verrast

Chokri Mahassine zelf is met vakantie in het buitenland. Hij reageert verrast op het opsporingsonderzoek. “Ik ben nog niet op de hoogte gebracht, ik wacht nu eerst het onderzoek af om te horen waarover het precies gaat”, zegt hij. “We moesten de afgelopen jaren professionaliseren en daarom hebben specialisten onze organisatie structureel op punt gezet. Ik heb alle vertrouwen in hun professionele aanpak.”

Aangeboden door onze partners