© Guy Willems

© Guy Willems

Leerlingen op fietsexcursie in eigen omgeving

Maasmechelen -

Tijdens een fietsexcursie bestudeerden de leerlingen van het vijfde jaar van campus de helix de ruimtelijke ordening in hun eigen leefomgeving. Hierdoor werden zij zich bewust van het belang van het ruimtegebruik voor iedereen.

Guy Willems

Van de campus aan de Rijksweg ging het naar Terhills, de hoofdtoegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen. Eerst werd gestopt bij de passerelle over de Zuid-Willemsvaart, met oog voor alle vormen van mobiliteit en het ruimtegebruik rondom. Iets verder was er het project ‘Wonen aan het water’, een mooi voorbeeld van de nieuwe woonvormen van vandaag. Vanaf Eisden-Dorp lag de nadruk op het mijnverleden van de regio, met de enorme verzakkingen en waterproblemen tot gevolg. Er was aandacht voor de oplossingen die men hieraan heeft gegeven. Het kruinenpad was een attractie die erg in de smaak viel. Via de fiets- en wandelbrug over het kanaal ging de fietstocht verder naar Lanklaar, met zicht op het bedrijventerrein met nieuwe industrie. Bij de eindbestemming aan de hoofdtoegangspoort van het NPHK, beklommen de leerlingen de schachtbok. Met prachtig zicht op de omgeving werd opnieuw het ruimtegebruik bestudeerd, alsook de nieuwe functies van de resterende gebouwen van het mijnverleden. De toekomst van de voormalige mijnsite belooft duurzaam en innoverend te worden. Men mikt duidelijk op natuurbeleving, naast de toeristische ontwikkeling van het hele Terhillsgebeuren en de ontplooiing van het wetenschappelijk onderzoek naar klimaatverandering in Ecotron. De leerlingen kregen een heel andere kijk op de omgeving waar ze vlakbij wonen: het zijn boeiende tijden op het vlak van ruimtelijke ordening.

Niet te Missen