© Nele Van Impe

7000 euro steun voor aankoop van educatieve materialen dankzij Een Hart voor Limburg

Bilzen -

Ondersteuningsnetwerk Limburg regio Zuid ondersteunt scholen uit het gewoon basis- en secundair onderwijs bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Dit kunnen kinderen zijn met ontwikkelings- of leerstoornissen zoals autisme, ADHD, dyslexie of dyscalculie, maar ook kinderen met een leerachterstand of een mentale beperking.

Nele Van Impe

Bij deze ondersteuning is vaak nood aan duurzame educatieve materialen, spelletjes of werkmappen. Deze materialen zijn vaak ook duur in aankoop, waardoor scholen dit niet meteen in huis hebben. Ondersteuners lenen de materialen uit vanuit een centraal punt en brengen deze mee naar de scholen, waar ze kunnen dienen bij de integratie van de kinderen in de klas of school. De materialen kunnen worden ontleend of uitgetest alvorens de school deze investering gaat doen om ze zelf aan te schaffen. Het ondersteuningsnetwerk heeft zelf geen financiële middelen, dus dienden enkele ondersteuners dit project in bij Een Hart voor Limburg die het goedkeurde voor 7.000 euro.Na de lockdown vorig schooljaar liepen, in het bijzonder, deze kinderen vaak een achterstand op door tekort aan ondersteuning en begeleiding en ontbreken van contactonderwijs. Hiervoor worden boxen met materialen gemaakt om vaardigheden in te kunnen oefenen thuis. Dit kunnen puzzels zijn, maar ook korte taakjes. Deze boxen worden nu ook in de klassen gebruikt om extra te oefenen of worden zelfs thuisgebracht bij deze kinderen indien zij in quarantaine zitten.Op de foto van links naar rechts: Nele Van Impe, Marlies Saenen, Annemie Sourbron en Martine Van Reempts van het ondersteuningsnetwerk Limburg, knooppunt Zuid bij enkele reeds aangekochte materialen.

https://www.eenhartvoorlimburg.be/projecten/2021/ondersteuningsnetwerk-limburg-zuid

Niet te Missen