Elf arrestaties bij tien huiszoekingen in onderzoek naar mestfraude: acties in Tongeren en Bocholt

De federale gerechtelijke politie (FGP) Limburg arresteerde woensdag elf mensen in het kader van een groot onderzoek naar fraude binnen de mestsector. In Limburg vonden invallen plaats bij Biopower Tongeren en NPG Bocholt.

Tom Ysebaert/Mark van Luyk/Phillip Pergens

De tien huiszoekingen vonden plaats op locaties in Tongeren, Bocholt, Geel en Beveren. In Tongeren gaat het om Biopower en in Bocholt NPG. De FGP Limburg viel binnen met technische bijstand van de Vlaamse Landmaatschappij en de milieu-inspectie. Voorlopig werden elf personen gearresteerd. Die worden woensdag allemaal verhoord in een gerechtelijk onderzoek naar milieudelicten. In het dossier is sprake van een mogelijke grootschalige fraude bij de illegale handel in digestaat. Dat is een restproduct van de mest die in het kader van de verwerking een vergistingsproces ondergaat. De verdachten hebben hiermee mogelijk “illegale economische voordelen vergaard”, zeggen ze bij het parket van Limburg.

Maar het mogelijk overbemesten van landbouwpercelen met de illegale afzet van digestaat brengt eveneens ecologische gevolgen en een gevaar voor de volksgezondheid met zich mee. “In het belang van het onderzoek zullen geen verdere mededelingen worden gedaan”, aldus het parket.

De razzia’s doen erg denken aan een eerder onderzoek begin dit jaar maar zouden daar geen rechtstreeks verband mee houden. Op 11 februari viel de gerechtelijke politie al binnen op 24 plaatsen in vier Vlaamse provincies en in Nederland. Toen werden 17 mensen tijdelijk aangehouden.

Fraudegevoelige sector

De feiten werden toen gekwalificeerd als het opzetten van een criminele organisatie, valsheid in geschriften, oplichting, inbreuken op het mestdecreet en op andere milieubepalingen. Het gerecht vond aanwijzingen van mestfraude. Zo werden transporten niet geregistreerd en analyseresultaten van meststalen gemanipuleerd. Niet aangegeven afvalstromen werden verwerkt in de installaties waar mest vergist wordt. “In een vergistingsinstallatie waar ook ander organisch afval verwerkt wordt, komen twee fraudegevoelige producten samen: afval en mest”, formuleerde het parket van Antwerpen het toen in zijn mededeling.

De hoofdrolspelers toen waren de bedrijven van de Quirynen Groep in Merksplas en Fertikal in Kallo. De dag na de inval werd de vergunning van Fertikal, een van de grootste mestverwerkers van Europa, ingetrokken.

Niet te Missen