©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Federale regering giet deel maatregelen energiefactuur in wettekst

Energieleveranciers mogen de voorschotfactuur niet langer eenzijdig verhogen. Het wordt goedkoper om van een variabel naar een vast contract over te stappen en wie niet langer van een sociaal tarief geniet, moet voortaan automatisch het goedkoopste tarief krijgen. Dat staat in een wetsontwerp met diverse bepalingen op het vlak van energie waarvoor de ministerraad vrijdag het licht op groen heeft gezet.

Bron: BELGA

Samen met de begrotingsopmaak voor volgend jaar, nam de federale regering begin oktober een aantal maatregelen om de gestegen energieprijzen enigszins te drukken. Die principiële beslissingen zijn nu in een wettekst gegoten van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld). Na een advies van de Raad van State verhuist de tekst naar de Kamer.

Een van de ingrepen hield in dat energieleveranciers niet langer de voorschotfactuur eenzijdig kunnen verhogen. Over die praktijken regende het de voorbije weken klachten. De klant heeft steeds het recht een wijziging aan de voorschotfactuur te weigeren. De voorwaarden voor de berekening van voorschotten moeten uitdrukkelijk door leverancier en consument worden goedgekeurd. Daarnaast worden de berekeningsmethodes transparant uitgelegd en wijzigingen op basis van verondersteld gebruik kunnen niet langer.

Bij de stopzetting van een variabel contract kan de leverancier niet zomaar de vergoedingen voor een heel jaar doorrekenen. Wanneer de consument met een variabel elektriciteits- of gascontract zijn recht uitoefent om na zes maanden het contract op te zeggen, zal niet langer de volledige vaste vergoeding kunnen worden gefactureerd, maar enkel pro rata op basis van het aantal leveringsdagen. Zo zal de consument die wil overstappen, bijvoorbeeld zodra de energieprijzen zakken, dat kunnen doen zonder de volledige vaste vergoeding op te hoesten. Dit geldt vanaf juli 2022 en voor alle stopzettingen van een contract dat al 6 maand liep.

Indien iemand niet langer aanspraak kan maken op het sociaal tarief, dan moet de leverancier het goedkoopste product toekennen in zijn portefeuille en hem/haar daarbij een overzicht geven van actieve producten en verwijzen naar de prijsvergelijker-website van de regionale regulator. De leverancier zal bovendien standaard het goedkoopste product in het gamma moeten toepassen uit de periode dat de klant van het sociaal tarief genoot. Dat moet voorkomen dat gezinnen plots onder te dure contracten vallen eens ze geen sociaal tarief meer genieten.

Tot slot komt er ook een nauwere opvolging van de koopkracht en concurrentie. Daarbij is sprake van een permanente monitoring en jaarlijkse studie, die de prijzen vergelijkt met ons omringende landen, gevolgd door een advies aan de regering om concurrentie- en koopkracht te vrijwaren.

Tijdens het begrotingsconclaaf vielen nog andere beslissingen om de energiefactuur te drukken, zoals de verlenging van het uitgebreid sociaal tarief en de energienorm. Die maken normaal gezien deel uit van de programmawet.

LEES OOK

Niet te Missen

Meest Recent