© eva

GEMEENTERAAD

GEMEENTERAAD LANAKEN. Vera Jans (CD&V) trekt referendum over vuurwerkverbod in twijfel

Lanaken
Eddy Vandoren

Vuurwerk: Naar aanleiding van het referendum dat in het voorjaar gehouden werd, stelde het college voor om de bestaande GAS-verordening aan te vullen met de richtlijnen inzake gebruik van vuurwerk en anderzijds het beleidskader goed te keuren waarin bepaald wordt dat van oud naar nieuw alle vuurwerk verboden is. Vanuit de oppositie kwam er tegenkanting van vooral Vera Jans (CD&V). Zij trok de representativiteit van het referendum in twijfel en pleitte voor een in tijd beperkt gebruik van vuurwerk rond de jaarwisseling. Boris Mechels en Noëlla Vanaubel (N-VA) hadden bedenkingen bij de controle en handhaving van zo’n verbod. Burgemeester Keulen en schepenen Jolein Martens (Open Vld) en Christel Gorissen (Vooruit/Groen) verdedigden het totaalverbod en verwezen naar de duidelijke uitslag van de bevraging: van de 1.278 deelnemende inwoners waren er 850 voor het verbod. “Bovendien spelen het dierenwelzijn, het voorkomen van ‘rotzooi’ en de algemene veiligheid ook mee. We doen daarbij een beroep op de burgerzin van alle Lanakenaren”, aldus Keulen, die eraan toevoegde dat Lanaken de achttiende Limburgse gemeente was die het vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling invoert. Bij de stemming over het beleidskader stemde de CD&V tegen. Alle andere partijen gingen akkoord.

RUP KMO Kiezelweg: Transportbedrijf Withofs aan de Kiezelweg in Veldwezelt, dat volgens het gewestplan deels gelegen is in een woonzone en deels in een landbouwzone, wil op haar terreinen een aantal stedenbouwkundige regularisaties doorvoeren door ter plaatse een KMO-zone te creëren. “Daarvoor moet een RUP opgesteld worden”, zei burgemeester Marino Keulen (Open Vld). “In dat licht wordt met Withofs een overeenkomst afgesloten waarbij het bedrijf de kosten van de ontwerper - zo’n 50.000 euro - volledig ten laste neemt, terwijl wij als gemeente een faciliterende rol zullen opnemen en de RUP-procedure zullen uitrollen.” Het voorstel werd unaniem goedgekeurd.

Kinderopvang: “Omdat er grote nood is aan kinderopvang voor kleuters van 0 tot 3 jaar en de gemeente en OCMW eventuele onthaalouders wil stimuleren, stellen we voor om een starterstoelage van maximum 5.000 euro toe te kennen aan nieuw vergunde initiatieven voor minstens 5 kinderen en maximum 10.000 euro aan nieuwe opvanginitiatieven voor minstens 10 kinderen”, zei schepen Gorissen. “Deze toelage wordt gespreid over meerdere jaren uitbetaald, na controle en evaluatie door Ferm. Het gaat alleen om initiatieven die werken met tarieven op basis van het gezinsinkomen.”

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen