Themabeeld ©  reyer boxem

Belgische records qua hernieuwbare energie opnieuw gebroken

Er zijn in 2021 net als een jaar eerder verschillende records van hernieuwbare energie gesneuveld. Dat blijkt vrijdag uit jaarcijfers van hoogspanningsnetbeheerder Elia.

jvhBron: BELGA

De productie van wind- en zonne-energie steeg licht (+2 procent) tot 15,2 TWh, goed voor 16,7 procent van de elektriciteitsmix vorig jaar. Dat is vooral te danken aan de toename van de het geïnstalleerde vermogen aan onshorewindenergie (+11 procent) en zonnepanelen (+17 procent). Het vermogen aan offshorewindenergie bleef stabiel, omdat er geen bijkomende capaciteit is geïnstalleerd. Een verdere uitbreiding van de offshorewindparken is gepland in 2026.

Op 21 mei sneuvelde het record voor wind- en zonne-energie in ons land:  in totaal bedroeg de absolute productie ruim 6,4 GW. 

Totale productie

Voor de totale productie van wind- en zonne-energie zijn vorig jaar ook enkele jaarrecords gebroken. Voor zonne-energie was dat vorig jaar 4.673 GWh, dat is 9,7 procent meer dan de referentiewaarde voor 2020. Voor offshorewindenergie bedroeg de totale productie 6.754 GWh. Dat is een zeer lichte stijging (+0,4 procent) tegenover 2020. 

Elia merkt ook op dat gedurende 168 uren in 2021 meer dan de helft van de in België verbruikte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen afkomstig was. In 2020 was dat gedurende 119 uren het geval, in 2019 slechts gedurende 8 uren en in 2018 zelfs 0.

Door het lage verbruik vanwege de coronapandemie in 2020 was de energieprijs toen het laagst in jaren (gemiddelde jaarprijs van 31,9 euro/MWh), aldus nog Elia. In 2021 gold het omgekeerde, de prijzen waren uitzonderlijk hoog (gemiddelde jaarprijs van 98,2 euro/MWh), voornamelijk door de hoge gasprijzen.

Aangeboden door onze partners