©  rr

Raad van State verwerpt vordering acteur Mathijs F. Scheepers om mondmaskerplicht in lagere school af te schaffen

Kinderen in de lagere school moeten hun mondmasker blijven dragen. Een klacht van twee Antwerpse ouders bij de Raad van State is verworpen.

Thierry Goeman

Vlaamse acteur Mathijs F. Scheepers (46), onder meer bekend van ‘In Vlaamse velden’ was een van de initiatiefnemers. ‘’De mondmaskerplicht op school is een compleet disproportionele maatregel”, volgens de acteur. Samen met een andere ouder stapte hij naar de Raad van State om de maatregel voor 6- tot 10-jarigen af te voeren. Donderdagochtend werd de zaak behandeld.

“Twee leerlingen betwisten de verplichting die sedert 26 december 2021 wordt opgelegd om in de klas een mondmasker te dragen. Bij arrest van 7 januari 2022 verwerpt de Raad van State hun vordering tot schorsing. De Raad onderstreept dat elke vordering op haar eigen merites moet worden onderzocht en dat de concrete uiteenzetting van de verzoeksters in deze zaak niet kon overtuigen waarom de gevraagde schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid geboden is”, schrijft de Raad in haar arrest dat vrijdagochtend werd gepubliceerd.

De klagers en hun advocaten argumenteerden dat uit onderzoek van Sciensano, de Risk Assessment Group (RAG) en de GEMS blijkt dat kinderen het zorgsysteem niet belasten, omdat ze niet zwaar ziek worden én de overdracht van kinderen naar volwassenen is niet bewezen. Wel bewezen zijn de negatieve gevolgen van het dragen van een mondmasker, zowel op fysiek en psychologisch als op pedagogisch vlak.

“Een tweede pijler waarop de klacht gebaseerd was, is dat de Belgische Grondwet, het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en het Kinderrechtenverdrag van de VN duidelijk stellen dat ‘pas wanneer alle maatregelen voor volwassenen zijn aangewend, kinderen maatregelen opgelegd mogen worden”, zei Scheepers gisteren in Het Nieuwsblad.

Maar de Raad van State gaat dus niet mee in dat verhaal en heeft de vordering verworpen.

LEES OOK. Acteur Mathijs Scheepers vecht mondmaskerplicht in lagere scholen aan: “Ik doe dit uit bezorgdheid als vader en als steun voor het onderwijs” (+)

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten