De belijning wordt zo snel mogelijk aangepast.

De belijning wordt zo snel mogelijk aangepast. © rr

GEMEENTERAAD. Oplossing in de maak voor verkeer aan Gerkenspark in Gerdingen

Bree

Nieuw raadslid.: Wegens tijdgebrek neemt gemeenteraadslid Jeff Ceyssens (CD&V) ontslag uit de gemeenteraad. Hij wordt opgevolgd door Ingrid Bongers. “Omdat Jeff ook fractieleider was, hebben we onze nestor Mathieu Kenis als nieuwe fractieleider aangeduid”, aldus burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V).

Pastorie Opitter: De restauratie van de voormalige pastorie in Opitter begint met stabiliseringswerken. Schepen van Openbare Werken Rudi Cober (N-VA): “De fundamenten van dit historisch belangrijk gebouw moeten wegens waterschade dringend aangepakt worden. We voorzien hiervoor een lastenboek van bijna 150.000 euro. Deze werken worden voor 60% gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.” Raadslid Dries Tijskens (Verjonging): “De verkoop van de pastorie wordt bij de Raad van State aangevochten door een misnoegde potentiële koper. Hoe zit het met deze procedure?” Cober: “Hier is nog geen uitspraak over, maar we maken ons sterk dat die in ons voordeel zal uitdraaien.”

Verkeersveiligheid Gerkenspark: Sietse Wiels (Verjonging): “De verkeerscirculatie ter hoogte van de nieuwe kleinhandelszone in Gerdingen blijft problematisch. Is er nog overleg geweest met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)?” Schepen van Mobiliteit Mario Knippenberg (N-VA): “Het AWV voorziet op korte termijn een oplossing door de belijning op de Sportlaan aan te passen: er komt een voorsorteerstrook en een beveiligde fietsoversteek. Als het weer het toelaat, gebeurt dit eind deze maand. Omdat geparkeerde vrachtwagens voor de site het zicht belemmerden, hebben we daar reeds een parkeerverbod ingesteld.” 

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen