©  BELGA

Koning Filip verleende zes keer gratie in 2021

Koning Filip heeft vorig jaar zes keer gratie verleend, zo blijkt maandag uit navraag bij FOD Justitie. In 2019 ging het nog om twee toekenningen. Het cijfer fluctueert van jaar tot jaar.

Bron: BELGA

De koning scheldt opgelegde straffen kwijt op voordracht van de minister van Justitie. Over de reden van individuele gratieverleningen wordt geen volledige informatie verstrekt. Maar meestal scheldt de koning verkeersmisdrijven kwijt waarbij er geen sprake is van dronkenschap, vluchtmisdrijf of slachtoffers.

Afgelopen jaar hebben 1.095 mensen een verzoek tot gratie ingediend, dat zijn er 80 meer dan in 2020. Hiervan was 58 procent Franstalig en 42 procent Nederlandstalig. Van de zes toegekende dossiers, zijn er dan ook vier in het Frans en twee in het Nederlands. Dat beperkte overwicht is het gevolg van de personeelsbezetting van de dienst. Gedurende zes maanden was er slechts een Nederlandstalige dossierbeheerder beschikbaar. De dienst behandelde bovendien ook iets meer dossiers in 2021.

“De cijfers zijn licht gestegen ten opzichte van 2020, waarin het aantal ingediende verzoeken door de coronacrisis wat afnam”, zegt Sharon Beavis van FOD Justitie. Volgens Beavis ging de helft van de verzoeken over boetes en verbeurdverklaringen. Daarna volgden de gevangenisstraffen (35 procent) en rijverboden (15 procent), een trend die vergelijkbaar is met eerdere jaren.

In vier gevallen ging het om veroordelingen voor verkeersinbreuken. De twee andere veroordelingen gingen over drugsfeiten. Vier keer werd een boete (volledig of deels) kwijtgescholden of uitgesteld en twee keer werd een rijverbod uitgesteld of beperkt.

LEES OOK

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen

Meest Recent