©  rr

Hasseltse straatnamen: Koning Albertstraat

Hasselt -

Monique Cox gaat op zoek naar de oorsprong van Hasseltse straatnamen.

Jacques Collen

Deze straat heette in 1309 al 'Nova Platea' (nieuwe straat), later 'Nieue strate', en bleef tot in 1935 de Nieuwstraat heten. Daarna werd het de Koning Albertstraat, naar onze koning Albert I. Hij werd geboren in 1875 en was de enige troonopvolger toen zijn nonkel Leopold II in 1909 overleed. Hij was dan al gehuwd met Elisabeth, Hertogin van Beieren, zij hadden drie kinderen: Leopold (later koning Leopold III), Albert (later Prins-Regent) en Marie-José. Onder zijn bewind werd de wet op de veralgemening van de dienstplicht ingevoerd, wat betekende dat alle zonen van eenzelfde gezin naar het leger moesten. Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog voerde hij het bevel over het leger en omdat hij zelf bij zijn soldaten aan het front en in de loopgraven verbleef, werd hij Koning-Soldaat genoemd. Na de oorlog verkondigt hij het algemeen, enkelvoudig stemrecht (per persoon slechts één stem), de gelijkheid van de twee landstalen, de vervlaamsing van de Gentse universiteit, de erkenning van de syndicale vrijheid en de uitbreiding van de sociale wetgeving. Albert was ook erg bekommerd om de Belgische Wetenschap. Op zijn initiatief werd in 1928 het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek opgericht, wat een enorme opleving in de wetenschap betekende. De koning maakte reeds in 1919 een verre rondreis door Amerika, waar hij als oorlogsheld werd geëerd. Hij reisde ook door Brazilië en tweemaal door Belgisch Congo, in 1909 en in 1928. Albert stierf door de val van een rots in Marche-les-Dames in februari 1934 en werd opgevolgd door zijn zoon Leopold.“Dieë mins hèt ni veel stilgezieëte…”

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen