© Sandra Goossens

Neos Bree steunt vzw ZeZijnZo

Bree -

Engagement en generositeit zitten in het DNA van de 220 Neos-clubs in Vlaanderen. Ook Neos Bree probeert elk werkjaar opnieuw een steentje bij te dragen aan een goed doel in het kader van een van de doelstellingen van de seniorenvereniging, nl. ‘Neos met een hart’. Hiermee tonen de senioren hun warm hart voor groepen of mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving.

Sandra Goossens

Voor het huidige werkjaar opteerde het bestuur voor een sponsoractie voor de vzw ZeZijnZo, een vereniging die zich inzet voor gezinnen met kinderen van alle leeftijden met ontwikkelingsproblemen (sociaal, gedrag of leren). Daarnaast organiseren ze activiteiten voor kinderen en uitstapjes voor het hele gezin, waarbij ze de problemen van iedere dag een beetje kunnen vergeten en als gezin samen bezig kunnen zijn. De verantwoordelijke van deze vereniging zijn Wendy Gerets en haar man Jos Gofflo van Bree. Op hun website https://vzw-zezijnzo.be/ verneem je meer over dit genereuze initiatief. Aanvankelijk wilde Neos Bree een financiële bijdrage leveren om deze kinderen een gezellig kerstfeest te bezorgen op zaterdag 18 december 2021. Dat kost natuurlijk geld voor de vzw die het vooral moet hebben van eigen kleine acties en van gulle sponsors. Neos Bree wilde zich daar graag bij aansluiten.Jammer genoeg heeft dat kerstfeestje niet kunnen plaatsvinden zoals het gepland was en hebben Wendy en Jos het wat anders moeten aanpakken met de ontvangst van de gezinnen in aparte bubbels. Maar aan de vele foto’s te zien op de Facebookpagina van de vzw Zezijnzo heeft de organisatie heel veel kinderen onvergetelijke momenten bezorgd en leuke cadeautjes kunnen geven.Omdat er wegens de coronamaatregelen weinig mogelijkheden waren voor concrete acties, heeft het bestuur van Neos Bree de leden aangesproken en gevraagd om een bedragje te storten. Neos kon ook deze keer rekenen op de gulheid en zin voor solidariteit van de 140 leden. Op de bestuursvergadering van 13 januari 2022 kon Neos dan ook het mooie bedrag van 750 euro overhandigen aan de mensen van de vzw.

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen