©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

OVAM stuurt 3M aanmaning voor het missen van deadline Beschrijvend Bodemonderzoek

De OVAM heeft een formele aanmaning gestuurd naar 3M omdat het chemiebedrijf de deadline voor het indienen van een Beschrijvend Bodemonderzoek gemist heeft. Die deadline lag op 31 januari 2022. Het Beschrijvend Bodemonderzoek moet de bodemvervuiling op en rond de 3M-site in Zwijndrecht in kaart brengen en op basis van het rapport wordt ook gekeken welke (sanerings)maatregelen er nodig zijn.

Bron: BELGA

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir tilt zwaar aan de nalatigheid van 3M en roept de multinational op zich zo snel mogelijk te beraden over zijn handelen: “Voor een multinational die pretendeert zijn verantwoordelijkheid te willen nemen, bewijst hij vandaag net het tegendeel door zijn getalm”, aldus de N-VA-minister.

In de aanmaning vraagt de OVAM aan 3M om het Beschrijvend Bodemonderzoek “zo spoedig mogelijk” te bezorgen, uiterlijk op 10 februari “gezien de noodzaak om op zo kort als mogelijke termijn een zicht te krijgen op de verontreiniging en de blootstelling eraan te verminderen”.

LEES OOK

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen

Meest Recent