©  BELGA

Steven Van Gucht: “Als coronavirus in ons land uitgebroken was, zou het niet zo snel opgemerkt geweest zijn”

“Als de corona-uitbraak in Wuhan in ons land was gebeurd, dan ben ik er niet van overtuigd dat we het zo snel zouden opgemerkt hebben of onmiddellijk alarm zouden hebben geslagen.” Dat heeft Steven Van Gucht, diensthoofd virale ziekten bij gezondheidsinstituut Sciensano, woensdag gezegd tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement over de voorbereiding op een toekomstige pandemie. Daarnaast legde Van Gucht ook de nadruk op het belang van investeren in preventie en het voorbereiden op een ongekende pandemie.

gjsBron: BELGA

Het Vlaams Parlement besprak woensdag een conceptnota over hoe Vlaanderen zich kan wapenen tegen een volgende pandemie. Het beheer van de coronacrisis is nu hoofdzakelijk in federale handen. De parlementsleden van de N-VA-fractie die de nota indienden, willen dat Vlaanderen daarbij meer de touwtjes in handen krijgt. Zo pleiten ze ervoor dat Vlaanderen in noodsituaties niet meer volledig afhankelijk is van het federaal crisiscentrum en dat er ook een ‘gewestelijke fase’ kan worden afgekondigd. De nota pleit daarnaast voor een ‘afschakelplan’, met criteria waaraan moet worden voldaan om de federale fase te beëindigen.

Woensdag werden tijdens een hoorzitting gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren, brandweercommandant van de zone Antwerpen Bert Brugghemans en Sciensano-viroloog Steven Van Gucht gehoord.

Surveillance

Van Gucht pleitte ervoor om naar de toekomst toe vooral in te zetten op zogenaamde syndromische surveillance. Dat houdt in dat er een continue monitoring plaatsvindt van bepaalde syndromen of ziektebeelden en er dan ook meteen alarm kan worden geslagen indien er een abnormale verhoging wordt vastgesteld.

Indien de corona-uitbraak in het Chinese Wuhan zich had voorgedaan in ons land, zou volgens Van Gucht namelijk niet zo snel alarm geslagen zijn. Dat heeft volgens de viroloog te maken met een gebrekkige financiering en opvolging. Daarom pleit Van Gucht voor een zogenaamde ‘one health, one world’-aanpak, waarbij er zowel centrale coördinatie plaatsvindt als lokale implementatie. Daarvoor hoeft volgens Van Gucht niet per se geïnvesteerd te worden in aparte Vlaamse zaken, zoals een aparte cel Paraatheid bij het Agentschap Zorg en Gezondheid of een Vlaams referentielabo, maar dient de financiering gewoon opgetrokken te worden. “In de 16 jaar die ik voor Sciensano werk, heb ik enkel nog maar besparingen meegemaakt”, besloot Van Gucht.

LEES OOK

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen

Meest Recent