©  AFP

Paus Benedictus excuseert zich maar ontkent toedekken seksueel misbruik

Paus emeritus Benedictus XVI heeft zich bij de slachtoffers van seksueel misbruik in de katholieke kerk verontschuldigd en hen om vergiffenis gevraagd. Beschuldigingen dat hij betrokken zou zijn geweest bij een doofpotoperatie, wees hij echter van de hand.

Bron: BELGA

“Ik heb een grote verantwoordelijkheid gedragen binnen de katholieke kerk. Mijn pijn is des te groter vanwege de overtredingen en fouten die tijdens mijn ambtstermijn zijn begaan”, schreef hij in een verklaring die het Vaticaan dinsdag publiceerde.

Met de brief wil de voormalige paus naar eigen zeggen uiting geven aan zijn “diepe schaamte” en zich “oprecht verontschuldigen bij alle slachtoffers van seksueel misbruik”. hij vraagt de gelovigen voorts om voor hem te bidden. “Ik begrijp steeds beter de afschuw en angst die Christus op de Olijfberg overviel toen hij alle verschrikkingen zag die hij voortaan van binnenuit moest overwinnen”, schrijft hij.

Benedictus XVI, de voormalige kardinaal Joseph Ratzinger, wordt al wekenlang zwaar bekritiseerd omdat een deskundigenrapport over misbruikzaken in het aartsbisdom München en Freising hem in vier gevallen beschuldigt van wangedrag. Die beschuldigingen worden intussen met klem ontkend door de advocaten en adviseurs van Ratzinger. Zij stellen dat het deskundigenrapport geen bewijzen bevat voor de beschuldigingen van wangedrag of hulp bij een doofpotoperatie. ““Als aartsbisschop was kardinaal Ratzinger op geen enkele manier betrokken bij het toedekken van misbruik”, klinkt het.

Volgens het rapport van het advocatenkantoor zijn tussen 1945 en 2019 minstens 497 kinderen en jongeren seksueel misbruikt door priesters, diakens of andere kerkmedewerkers in het bisdom. Het rapport spreekt van 235 vermoedelijke daders, onder wie 173 priesters en 9 diakens. Het echte aantal is vermoedelijke nog veel hoger.

Aangeboden door onze partners