©  BELGA

Vroeger beginnen is probleem: Kamer raakt het niet eens over aanvangsuur van vergadering

De plenaire Kamer raakt  het donderdagochtend niet eens over het aanvangsuur van de vergadering. De meerderheid wilde - gezien de zware agenda - al om 10 uur van start gaan, maar daar wilde de oppositie, die spreekt van een “gevaarlijk precedent”, niet van weten.

gjsBron: BELGA

De plenaire vergadering van de Kamer komt normaal gezien elke donderdagmiddag bijeen om 14.15 uur voor het wekenlijkse vragenuurtje aan de regering. Daarna worden de wetsvoorstellen - en ontwerpen besproken die moeten worden gestemd. Afhankelijk van hoeveel dat er zijn, kan de vergadering wel eens uitlopen tot ‘s avonds laat of zelfs ‘s nachts. 

De Vivaldi-meerderheid wil dat zoveel mogelijk vermijden. Het komt de kwaliteit van de wetgeving niet ten goede, is zwaar voor het personeel van de Kamer dat aanwezig moet blijven én is een voorbeeld van de oude politieke cultuur, zegt Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt. Bij de meerderheid leeft ook een zekere frustratie over de interpellaties die de oppositie vaak nog indient. Daarmee kunnen parlementsleden de regering ‘s avonds nog interpelleren over belangwekkende dossiers, maar het idee leeft dat het instrument nu geregeld misbruikt wordt om een “tweede vragenuurtje” te organiseren waardoor de plenaire vergaderingen telkens uitlopen. 

Drukke agenda

De plenaire Kamer begon er in de loop van de legislatuur al verschillende keren om 10 uur aan, zodat het wetgevend werk er ‘s avonds op een redelijk uur op zit. Dat was ook donderdag de bedoeling, omdat er heel wat teksten op de agenda staan. 

Maar de conferentie van voorzitters - een intern orgaan waarin de fracties en de Kamervoorzitter vertegenwoordigd zijn om de werkzaamheden van de Kamer te regelen - kwam dit keer niet tot een consensus. Oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang, PVDA en cdH verzetten zich tegen het vroege startuur, onder meer omdat de fracties op donderdagochtend vergaderen en een vroege plenaire dat overleg doorkruist. Meer fundamenteel vindt ze dat er geen spoedeisende reden is waarom de Kamer vroeger moet bijeenkomen, waardoor het reglement niet gerespecteerd zou zijn. “Een gevaarlijk precedent”, zei PVDA’er Marco Van Hees. “De Kamervoorzitster interpreteert het reglement te breed en schaart zich achter de meerderheid”, klonk het bij N-VA. Fractieleider Peter De Roover betwistte ook dat er een officiële uitnodiging is geweest voor de plenaire van donderdagochtend. 

Voorzitter

Volgens de meerderheid staat het Kamerreglement de vergadering wél toe. “De voorzitter mag een zitting bijeenroepen, dat zeg ik niet alleen, dat zegt ook de juridische dienst van de Kamer”, zei voorzitster Eliane Tillieux. Ze wees er ook op dat de N-VA-fractie donderdagochtend met 20 parlementsleden aanwezig was in het halfrond, terwijl dat er volgens de coronamaatregelen maar 11 mogen zijn. “Respecteer dan ook dàt reglement”, zei ze. 

Het kwam uiteindelijk tot een stemming over de kwestie, maar een groot deel van de oppositie stemde niet mee of was niet meer aanwezig in de zaal. De plenaire kon uiteindelijk rond 11.30 uur starten.

LEES OOK

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen

Meest Recent