©  BELGA

Truiense Hilde Vautmans (Open Vld) wil Europees verbod op ‘pedohandboeken’

Een tachtigtal leden van het Europees Parlement wil dat ‘pedohandboeken’ - instructiehandleidingen voor kindermisbruik die op het internet circuleren - opgenomen worden in de wetgeving om online misbruik beter aan te pakken. Ze hebben daarover een brief gestuurd naar de Europese Commissie. Hilde Vautmans (Open Vld) is een van de initiatiefnemers.

Bron: BELGA

Eind april worden van de Commissie nieuwe wetsvoorstellen verwacht om de strijd tegen kindermisbruik op te voeren, zowel offline als online. Als het van enkele tientallen Europarlementsleden afhangt, moeten ook de ‘pedohandboeken’ onder het toepassingsgebied van de wetgeving vallen.

“Er mogen geen mazen zijn in de strijd tegen online kindermisbruik. Net zoals terreurpropaganda vandaag verboden is, moet er een verbod komen op de productie, het bezit of de verspreiding van pedohandboeken”, zegt Hilde Vautmans. “Elk kind dat we kunnen beschermen tegen seksueel misbruik, is een leven gered.”

Momenteel hebben in Europa enkel Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk wetgeving die het bezit en de verspreiding van instructiehandboeken voor pedofielen op het open internet en het dark web aan banden legt. In andere landen moet er beeldmateriaal van misbruik in het spel zijn vooraleer kan worden opgetreden. “De EU kan niet achterblijven”, luidt het in de brief. “Dit is het goede moment om op te komen voor een verbod op dit soort documenten en het internet een betere en veiligere plek te maken voor kinderen.”

Volgens mede-initiatiefneemster Catharina Rinzema (van de Nederlandse VVD) vormt online materiaal van pedofielen een reële bedreiging voor kinderen. “Het is akelig te bedenken dat instructies om kinderen te misbruiken vrij verspreid kunnen worden op het internet. Ik pleit daarom voor een Europees verbod op pedohandboeken. Kinderen moeten in heel Europa veilig kunnen opgroeien.”

Behalve Vautmans ondertekenden ook de Belgische parlementsleden Assita Kanko (N-VA), Frederique Ries (MR) en Cindy Franssen (CD&V) de brief.

LEES OOK

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen

Meest Recent