De partijen van Conner Rousseau en Paul Magnette dienden het wetsvoorstel in. De socialisten hopen het binnenkort te bespreken binnen de commissie Economie. ©  rr

Automatische indexering volstaat niet volgens PS en Vooruit

Het leven wordt te duur: socialisten willen prijzen voor basisbehoeften kunnen blokkeren

PS en Vooruit hebben in de Kamer een wetsvoorstel ingediend dat de overheid in staat moet stellen om de prijzen van producten te blokkeren die als noodzakelijk worden beschouwd voor de basisbehoeften. “We willen de marktwerking niet verwerpen als basis voor de prijsvorming, maar we moeten wel instrumenten hebben om snel te reageren bij ernstige verstoringen.”

Hannes Cattebeke

De economische crisis en de torenhoge inflatie vragen om forsere ingrepen dan alleen maar de automatische loonindexering, vinden de socialisten. Kamerleden van PS en Vooruit dienen daarom een wetsvoorstel in dat de overheid toelaat om in te grijpen, zodat de prijzen van goederen en diensten niet helemaal de pan uitswingen. Hoofdindiener van het voorstel is Christophe Lacroix (PS). Hij wil van het Prijsobservatorium, een instrument dat in 2009 door de socialisten in het leven werd geroepen, een actievere tool maken.

PS’er Christophe Lacroix diende het wetsvoorstel in. ©  BELGA

Het observatorium publiceert nu elk trimester een bulletin dat de evolutie van de prijzen analyseert en bepaalt of ze de logica van de marktwerking volgen, of veeleer het gevolg zijn van speculatie, met excessieve winstmarges. “Het gaat over producten en diensten die doorgaans beschouwd worden als noodzakelijk voor onze basisbehoeften”, verduidelijkt Lacroix. Wanneer een prijsstijging de toegang van consumenten tot basisproducten of -diensten in het gedrang dreigt te brengen, komt er een waarschuwing.

Geen andere partijen

Een voorstel om als overheid maximumprijzen op te leggen, en het voor producenten dus strafbaar te maken om hogere prijzen te vragen, verwacht je eerder vanuit communistische hoek. Maar volgens Lacroix mag de discussie geen taboe zijn. “We willen de marktwerking als basis voor de prijsvorming niet verwerpen”, zegt hij. “Maar we moeten wel instrumenten ter beschikking hebben om snel te kunnen reageren bij ernstige marktverstoringen en sneller een nieuw en beter evenwicht tot stand te brengen.”

Het wetsvoorstel is mee ondertekend door Vooruit. Andere regeringspartijen hebben zich niet aangesloten. De socialisten hopen binnenkort hun voorstel te kunnen bespreken binnen de commissie Economie.

LEES OOK

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen

Meest Recent