Eva De Bleeker ©  BELGA

Staatssecretaris Eva De Bleeker moderniseert begrotingsregels: “Te veel hiaten”

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) gaat de Inspectie Financiën versterken en de begrotingsregels moderniseren. Zo wil ze er onder meer voor zorgen dat de Inspectie genoeg capaciteit heeft om alle federale en regionale dossiers grondig te kunnen doorlichten, zegt ze dinsdag in een persbericht.

jvhBron: BELGA

De meeste regels over hoe begrotingen worden opgemaakt, beheerd en gecontroleerd, gaan terug op de begrotingswet van 22 mei 2003. In die wet staan heel wat zaken die concreter uitgewerkt moeten worden door Koninklijke Besluiten. Dat gebeurde nog onvoldoende, waardoor er hiaten in het begrotingsrecht zitten.

De Bleeker wil die nu aanpakken. Zo voert ze een minimumtermijn in voor adviezen, om te garanderen dat de Inspectie van Financiën dossiers grondig kan doornemen. Voor advies over begrotingsaanvragen van de ministerraad krijgt die standaard 12 dagen de tijd. Voor andere begrotingsaanvragen wordt dat 15 dagen. Voor hoogdringende zaken (4 dagen) of zeer hoogdringende zaken (1 dag) komen er uitzonderingen. 

Tegelijkertijd komen er maximumtermijnen voor de behandeling door bevoegde ministers, om te vermijden dat dossiers stof liggen vergaren. Concreet betekent dat dat zij zelf en haar collega-minister van Ambtenarenzaken binnen de 15 dagen hun akkoord moeten geven. Het gebrek aan termijn gaf in het verleden soms politieke speelruimte, luidt het. De Bleeker wil daar komaf meemaken.

Tot slot wil de staatssecretaris zorgen voor een volledige personeelsbezetting bij het korps van de Inspectie. Die telt normaal 61 inspecteurs. De functies raken echter niet ingevuld, wat druk zet op het korps en de kwaliteit van de adviezen dreigt te hypothekeren. De Bleeker neemt nu maatregelen zodat die volledige bezetting wel kan worden gehaald.

“Ons begrotingsrecht vertoont vandaag te veel hiaten waardoor er soms oude regels, slechte regels of zelfs geen regels van toepassing waren”, aldus nog staatssecretaris Eva de Bleeker. “Ik wil die missing links oplossen. Daarom moderniseer ik het begrotingsrecht, versterk ik de Inspectie van Financiën en verstreng ik de regels voor beleidsmakers, inclusief mezelf. Regeringsleden moeten het goede voorbeeld geven.”

LEES OOK

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen

Meest Recent