Autobestuurders bijna de helft van de rijtijd afgeleid, 150 bekopen dat met hun leven

Autobestuurders zijn ongeveer de helft van de rijtijd afgeleid. Om en bij de 150 doden per jaar bij automobilisten in het Belgische verkeer kunnen toegeschreven worden aan afleiding. Dat blijkt uit een briefingdocument van Vias Institute, het kenniscentrum voor verkeersveiligheid en mobiliteit.

gjsBron: BELGA

Afgeleide bestuurders hebben de neiging minder baanvast te zijn, trager te reageren en informatie uit de omgeving te missen. Om en bij de 150 doden per jaar bij automobilisten in het Belgische verkeer kunnen toegeschreven worden aan afleiding, waarvan een derde aan handmatig telefoongebruik. Jonge bestuurders zijn vaker afgeleid en hebben een groter risico.

Van de autobestuurders in België geeft 28 procent aan recentelijk wel eens ge-sms’t te hebben en 22 procent getelefoneerd te hebben met het toestel in de hand, tijdens het rijden. Het gebruik van de telefoon in de hand vergroot het ongevalsrisico van autobestuurders met factor 3,6, vooral nummers intoetsen en berichtjes typen. Handenvrij telefoneren leidt tot minder fysieke en visuele afleiding, maar de cognitieve afleiding blijft even groot.

Praten

Niet alleen infotainment (navigatie, muziek....) in het voertuig veroorzaakt afleiding, ook praten met passagiers heeft negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. Eten achter het stuur verhoogt eveneens het ongevalsrisico. Reclameborden langs de weg kunnen afleiding veroorzaken, waardoor bestuurders zich minder veilig gedragen.

Bestuurders die gebruikmaken van rijhulpsystemen (adaptive cruise control, lane keeping assist...) focussen zich vaker op secundaire zaken. Daardoor vermindert de aandacht voor de rijtaak en de baan. Bestuurders moeten zich bewust zijn van de beperkingen van de systemen in hun voertuig en van het mogelijke falen ervan.

Vias Institute beveelt aan om de gsm buiten handbereik te leggen tijdens  het rijden. Navigatie instellen doe je voor je vertrekt, niet tijdens het rijden. Alle vormen van visuele afleiding moeten worden vermeden.

LEES OOK

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen

Meest Recent