Themabeeld ©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Minister Demir weigert vergunning voor zes windmolens aan de E40 in Tienen en Boutersem

Vlaams minister voor Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) heeft de vergunning voor zes windmolens aan de E40 geweigerd, bevestigt het kabinet-Demir. Vijf van de zes turbines zouden op grondgebied van Tienen komen, de laatste in buurgemeente Boutersem.

jvhBron: BELGA

De aanvraag werd ingediend door het bedrijf Storm. Doorheen de jaren is het dossier al grondig gewijzigd geweest: in 2014 wilde het bedrijf nog dertig windmolens plaatsen, maar dat aantal is stelselmatig naar beneden gehaald. In 2019 ging het nog om elf stuks: die aanvraag werd geweigerd. Dat dossier ligt nog bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen.

Ondertussen werd een nieuwe aanvraag ingediend voor de vergunning van zes turbines. Het is die aanvraag die nu niet goedgekeurd is. Volgens minister Demir is de impact op het leefmilieu niet voldoende accuraat in kaart gebracht. Het gaat dan voornamelijk om de impact op bepaalde akkervogels, zoals de grauwe kiekendief. “De komst van de windmolens zou hun leefgebied hypothekeren”, stelt het kabinet-Demir. 

Enkele honderden buurtbewoners hadden ook bezwaren ingediend tegen het project. Zo kwamen er 193 bezwaren uit Tienen, en 296 uit Boutersem. De bezorgdheden van de bewoners gingen bijvoorbeeld over geluidsoverlast of slagschaduw, maar die elementen werden door andere administraties positief beoordeeld. “Bezwaren rond geluidsoverlast en slagschaduw waren dus niet doorslaggevend voor de beslissing.”

Het bedrijf kan nu nog beroep aantekenen bij de Raad van Vergunningenbetwistingen tegen de weigering van minister Demir of een nieuw dossier indienen, met accuratere informatie over de akkervogels.

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten