© Sint-Augustinusinstituut Bree

Opvolging algemeen directeur in het SAB verzekerd

Bree -

Naar aanleiding van het pensioen vanaf 1 juni 2022 van algemeen directeur Ludo Jacobs heeft het schoolbestuur op 21 februari 2022 besloten tot een herschikking van het directiekader van het Sint-Augustinusinstituut.

Sint-Augustinusinstituut Bree

Het directiekader van het Sint-Augustinusinstituut zal vanaf juni 2022 bestaan uit een algemeen directeur, een aan te werven directeur (met specifieke bevoegdheden voor de tweede graad) en een adjunct-directeur. De nieuwe directeur is specifiek verantwoordelijk voor de tweede graad, maar heeft binnen het directieteam ook schoolbrede en graadoverstijgende verantwoordelijkheden. Het Bestuur heeft op 21 februari 2022 Kurt Convents bevestigd in de functie van algemeen directeur en dit met ingang van 1 juni 2022. Met het oog op aanwerving in de tweede functie van directeur is op 28 februari 2022 een vacature bekendgemaakt. Binnen het Bestuur is een selectiecommissie samengesteld om het selectieproces uit te tekenen en op te volgen. De aanwerving is verlopen in een getrapte procedure: preselectie, assessment en selectiegesprek. Het bureau Motmans & Partners was verantwoordelijk voor de preselectie- en de assessmentfase. Op grond van de rapporteringen door het bureau over de preselectie en het assessment en na gemotiveerd advies van de selectiecommissie heeft het Bestuur op maandag 16 mei 2022 besloten tot aanstelling van Ronny Meertens in de functie van directeur van het Sint-Augustinusinstituut en dit met ingang van 1 juni 2022. Het Bestuur feliciteert Ronny Meertens met deze nieuwe aanstelling. Het Bestuur spreekt bij deze gelegenheid ook zijn waardering uit voor Ludo Jacobs als algemeen directeur en wenst hem een deugddoend pensioen toe.

https://www.augustinus-bree.be

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen