Aangeboden door ABN AMRO

© ABN AMRO Private Banking

Als belegger kun je een verschil maken, maar hoe?

Duurzaam beleggen zit in de lift. Volgens Hans Timmerman van ABN AMRO Private Banking België is het zelfs goed op weg om binnen afzienbare tijd dé norm voor vermogensbeheer te worden. “De kern van de zaak is: hoe maak je de wereld beter met je investeringen?”

“ABN AMRO is een pionier als het op duurzaam beleggen aankomt”, zegt expert Hans Timmerman. “De bank startte daar in 2004 al mee, lang voor het hip werd. De laatste jaren kwam het in een stroomversnelling en ook andere vermogensbeheerders en banken verkennen nu dat pad. Bij velen groeit het besef dat die omslag naar duurzaamheid noodzakelijk is. We kunnen niet blijven aanmodderen zoals twintig jaar geleden, zonder rekening te houden met de klimaatverandering of de belabberde ecologische staat van onze planeet.”

Elektrische wagens duurzaam of niet?

Maar duurzaam beleggen is volgens Timmerman véél meer dan enkel investeren in ondernemingen die ecologie hoog in het vaandel dragen “De kern van de zaak is: hoe kun je er als belegger voor zorgen dat de wereld een beetje beter wordt dankzij jouw inbreng? Dan gaat het inderdaad niet alleen over ecologie, maar óók over de maatschappelijke rol van een onderneming. We kennen allemaal de duurzame bijdrage van elektrische autobedrijven, die verantwoordelijk zijn voor een afname van het aantal auto’s dat rijdt op een verbrandingsmotor. Echter, wanneer deze ondernemingen op sociaal vlak steken laten vallen, komen ze niet in aanmerking om opgenomen te worden in onze beleggingsportefeuilles.”

Impact

Wie bij ABN AMRO Private Banking op de klassieke manier wil beleggen, komt wellicht niet bij Hans Timmerman terecht. “Klassiek beleggen is bij ons perfect mogelijk”, zegt hij. “Alleen werk ik als discretionair vermogensbeheerder vooral samen met mensen die door duurzaam te investeren impact in de samenleving nastreven.”

Iemand die met impact wil beleggen probeert zo een steen in de rivier te verleggen? “Precies. Veel mensen werden zich de voorbije jaren erg bewust van de klimaatverandering en van het belang van de transitie naar een fossielvrije samenleving. Ze maken zich zorgen over de toekomst van hun kinderen en kleinkinderen en investeren daarom doelbewust in duurzame bedrijven.”

ABN AMRO doet daarvoor beroep op het in duurzaamheid gespecialiseerde ratingbureau Sustainalytics. “Zij bepalen voor ons de ESG-score en rangschikking van ongeveer 13.000 ondernemingen. ESG staat voor: ‘Environment, Social en Governance’. De ESG-score geeft de invloed van elk bedrijf op het milieu weer, maar ook hoe het gesteld is met sociale verantwoordelijkheid en behoorlijk bestuur. Zo wordt onder andere gekeken naar de CO2-uitstoot, de verschillen in lonen, aangeboden opleidingen voor het personeel, het veiligheidsbeleid en de verduurzaming van het wagenpark. De bovenste helft van de ondernemingen in de ESG-rangschikking vormt onze basis voor duurzaam beleggen.”

Nog een stapje verder

Voor wie als duurzaam belegger nóg meer impact wil, ontwikkelde ABN AMRO de formule ‘Impact Mandaat’. Hans Timmerman: “Een impactbelegger is bereid om een deeltje van zijn rendement op te offeren als dat het milieu of de maatschappij ten goede komt. Begrijp me niet verkeerd: we streven bij ABN AMRO altijd het hoogste rendement na. Zowel bij klassiek als bij duurzaam beleggen. Maar voor het ‘Impact Mandaat’ worden de ondernemingen zéér streng geselecteerd. De basis is dan herleid tot de bovenste 10 procent van de ESG-rangschikking, de absolute topbedrijven qua duurzaamheid.”

“We onderzoeken dan ook hoe de producten en omzet van die bedrijven bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de Verenigde Naties. Die positieve effecten op milieu en samenleving worden gemeten door het gespecialiseerde bureau ISS-Oekom. Al onze duurzame investeerders ontvangen op kwartaalbasis een uitgebreid verslag, met daarin onder andere de ESG-score van de beleggingsportefeuille, de CO2-voetafdruk van de ondernemingen en de bijdrage aan de SDG.”

Geen tabak, geen wapens

Voor duurzame beleggingen geldt dat ABN AMRO resoluut alle bedrijven schrapt die actief zijn in de tabaksindustrie en de wapenhandel, of verantwoordelijkheid dragen voor ernstige milieuschade. “Ook ondernemingen die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen of kinderarbeid vliegen eruit”, zegt Hans Timmerman. “Net als bedrijven die meer dan 5 procent van hun omzet uit de verkoop van tabak halen. Last but not least sluiten we alle ondernemingen uit die fossiele brandstoffen propageren. Olie, aardgas en steenkool kunnen géén onderdeel uitmaken van ons duurzaam beleggingsmodel.”

Kan een belegger vragen om enkel rekening te houden met het ecologische en minder met het maatschappelijke?

“Nee. Bij duurzaam discretionair vermogensbeheer aanvaard je als belegger de weg die de bank voor je uittekent. Je kunt dan zelf geen nuances aanbrengen of een keuze maken tussen bijvoorbeeld ecologie of behoorlijk bestuur. Wie het daar moeilijk mee heeft, kan nog altijd bij ABN AMRO terecht, maar kiest dan beter een formule op maat. Op dit moment kan de keuze om geen fossiele energie in de portefeuille op te nemen, tijdelijk een paar procenten minder opleveren. Maar op langere termijn verkleint het verschil en renderen onze duurzame portefeuilles zelfs beter dan de klassieke. Bovendien hebben onze cliënten een gerust geweten. Eigenlijk is er geen enkel argument om niet voor duurzaam beleggen te kiezen.”