Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Is Depp een geweldenaar of is Heard een fantaste? Jury trekt zich terug om te beraadslagen na slotpleidooien

Het proces tussen het voormalige acteurskoppel Johnny Depp (58) en Amber Heard (36) zit in de laatste rechte lijn. Na zes weken zitting in de rechtbank van Fairfax zijn vrijdag de slotpleidooien gehouden. Het is nu wachten op de jury die zich intussen heeft teruggetrokken. Is Johnny Depp een geweldenaar of is amber Heard een fantaste? Het is nu aan hen om te oordelen.

In 2018 publiceerde Amber Heard een opiniestuk in ‘The Washington Post’. Daarin schreef ze over huiselijk geweld. De naam van haar ex-geliefde - die ze op haar 23ste leerde kennen op de set van ‘The Rum Diary’ - werd niet één keer genoemd, maar iedereen wist meteen over wie ze het had. Johnny Depp stapte naar de rechter en eiste een schadevergoeding van 50 miljoen dollar van de actrice van onder meer ‘Aquaman.

Depp is niet in de eerste plaats uit op geld, zo zei hij vanaf het begin, maar wil vooral eerherstel. Want door de klacht raakte zijn carrière volgens hem wat in het slop en liep hij een aantal belangrijke rollen mis.

Heard van haar kant diende niet veel later een tegenclaim in en eist 100 miljoen dollar van haar ex-man. Als hij gedronken had of onder invloed was van drugs, zou hij haar meermaals hardhandig hebben aangepakt.

Ze beschuldigde de acteur van agressief en jaloers gedrag. Meerdere voorbeelden haalde ze daarbij aan. Zo zou Depp gewelddadig naar haar zijn geweest aan boord van een vliegtuig. Een ander incident dat Heard aanhaalde was toen het koppel in Australië verbleef voor filmopnames. Heard vertelde dat Depp drugs wilde gebruiken en dat hij, toen zij aangaf dat niet te willen, agressief werd en haar misbruikte.

Zes weken langs werd in de rechtszaal en voor de camera’s de vuile was van de twee filmsterren buiten gehangen. Van de afgesneden vingertop tot de penetratie met een wijnfles, geen enkel details werd verzwegen.

In tranen

Terwijl Depp zijn fans buiten de wacht hielden met spandoeken, barstte Heard meermaals in tranen uit. Ze voelde zich vernederd en gekraakt, zei ze. Zeker toen het kamp Depp duidelijk meer aanhang telde, kreeg ze het moeilijk.

Depp gaf wel toe dat hij misschien niet de man aan de haard was. Maar hij blijft er bij dat hij haar nooit geslagen of misbruikt heeft. Niet als hij nuchter en clean was, repliceerde zij droogjes.

Zo zo ging het heel de tijd door, zes weken aan een stuk.

Het laatste woord is nu aan de zeven juryleden. Om te winnen moet Johnny Depp niet alleen aantonen dat hij valselijk beschuldigd werd van huiselijk geweld, maar ook dat het essay dat Heard schreef hem wel degelijk schade berokkend heeft. Als hij gelijk krijgt, dan moet Amber Heard hem een schadevergoeding betalen die waarschijnlijk behoorlijk hoog zal liggen, aangezien hij 50 miljoen dollar van haar eist.

Heard heeft dus wel een tegeneis ingediend voor 100 miljoen dollar. Die wordt ook meegenomen in de besluitvorming. Als besloten wordt dat Johnny Depp ‘de verliezer is’, dan zal hij ook een schadevergoeding moeten betalen. Het is trouwens ook mogelijk dat de jury niet overtuigd is door beide partijen en dat ze besluiten dat geen van hen een schadevergoeding moet krijgen. “De jury beslist over de schadevergoeding en ja, het is dus goed mogelijk dat er geen wordt toegekend”, liet een woordvoerder voor Johnny Depp al weten aan ‘The New York Post’.

Leugen, leugens, leugens

Camille Vasquez, één van de advocaten van Depp, begon haar pleidooi door te zeggen dat Heard de afgelopen zes weken de ene leugen na het andere heeft verteld. “Leugens, leugens, leugens”, zei ze. Heard kwam volgens haar aandraven met massa’s foto als bewijs, “maar er zijn geen medische documenten van haar verwondingen.” Vasquez toonde tal van foto’s waarop Heard niet gewond lijkt te zijn, maar die genomen werden op momenten dat Heard beweerde aangevallen te zijn geweest. “Ze heeft een berg aan onbewezen beweringen die wild, overdreven en ongeloofwaardig zijn”, zei ze tegen de jury. “Het is niet aan u om te kiezen wat u gelooft en wat niet. Ofwel geloof je alles ofwel geloof je niets. Ofwel heeft Depp haar seksueel misbruikt met een fles in Australië of ze heeft dat vreselijke verhaal verzonnen. Ofwel is ze een slachtoffer van vreselijk misbruik, of ze is een vrouw die bereid is om letterlijk alles te zeggen.”

“Wat ze hier verteld heeft, is een verhaal van te veel vrouwen, maar het bewijs toont dat het niet haar verhaal is. Het is een daad van diepe wreedheid . Niet ten opzichte van Depp, maar ten opzichte van de echte overlevers van huiselijke geweld.”

Ben Chew, een andere advocaat van Depp, vond dat het eindelijk tijd is om orde op zaken te stellen. “Voor Heard had nog nooit een vrouw geclaimd dat Depp haar geslagen had. Sinds het opiniestuk in de Washington Post is ook geen enkele vrouw naar voren gekomen.”

Chew zei dat Depp het niet verdient om zijn leven te laten vernielen door deze leugens. “Er is een wereld van verschil tussen problemen met middelengebruik en een fysieke agressor zijn”, zei hij. Hij verwees ook naar het feit dat Heard voor de eerste keer ooit tijdens dit proces aangaf dat ze door Depp seksueel misbruikt werd. “De leugens zijn gegroeid en moeten gestopt worden. Die valse getuigenissen hebben meer schade gebracht aan Depp, dan haar vuisten ooit deden.”

Geen foto’s, niets gebeurd

“Als je geen foto’s nam, is het niet gebeurd. Als je wel foto’s nam dan waren ze vals. Als je het niet aan je vrienden vertelde, loog je. Als je het wel aan je vrienden vertelde, waren ze deel van het complot. Als je geen medische hulp zocht, was je niet gewond. Als je wel medische hulp zocht, was je gek”, begon Ben Rottenborn, de advocaat van Heard, zijn slotpleidooi. Dat is volgens de advocaat de boodschap die Depp en zijn team meedelen. “Als je beslist dat genoeg, genoeg is. En je weg moet om jezelf te redden. Dan ben je een gold digger. Dat is de boodschap die ze geven.”

De advocaat ging ook in de op vragen die de jury moet beantwoorden. “Er staat niks over hun relatie in het opiniestuk. Dan zou het een heel ander artikel zijn. Omdat Depp weet dat de woorden waar zijn, zegt hij dat ze een lasterlijke aard hebben. Hij zegt dat het eigenlijk hetzelfde is al ‘Johnny Depp heeft me misbruikt.’”, legde de advocaat uit. “Het is niet omdat hij wil dat het artikel over hem gaat, betekent niet dat dat zo is.” De advocaat wijst erop dat om Heard schuldig te verklaren, de jury akkoord moet gaan met het feit dat Heard de lasterlijke implicaties vanhet opiniestukzo ontworpen en bedoeld heeft. Dat is volgens de advocaat niet zo. “Het opiniestuk was niet eens haar idee.”

Daarna overliep Rottenborn verschillende incidenten die tijdens de zes weken in de rechtszaal besproken werden. Hij verwees naar “het monster”, de naam voor Depp wanneer hij dronk of drugs gebruikte. Hij toonde ook opnieuw de video van Depp die tegen keukenkasten schopte en tegen Heard riep. De beruchte ruzie in Australië kwam ook opnieuw ter sprake. Depp verloor toen het topje van zijn vinger.

Meester Elaine Bredehoft had het tot slot over psychologische mishandeling door Depp.

Wat staat er op het spel?

Het gaat hier om een civiele vordering en dus geen strafzaak. De rechtbank zal bepalen hoe groot de schadevergoeding zal zijn die de ene partij aan de andere moet betalen. Maar hier worden geen straffen uitgesproken.

(sgg)

LEES OOK

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen

Meest Recent