Coronacrisis deed risico op burn-out sterk toenemen

Het risico op burn-out bij werknemers is de voorbije coronajaren sterk toegenomen. Terwijl in 2018 en 2019 nog bij 23,8 procent van de werknemers sprake was van een burn-outrisico, steeg dat in het najaar van 2021 tot 28,5 procent. Dat staat te lezen in een onderzoek van Securex, in samenwerking met KU Leuven.

gjsBron: BELGA

Het gaat dan zowel om niet-afwezige werknemers die een verhoogd risico lopen als om medewerkers die op het randje van een burn-out staan en elk moment kunnen uitvallen. Volgens Securex valt 13,4 procent van de werknemers in die laatste categorie. Dat is verontrustend, want het betekent dat vergeleken met de situatie voor de coronapandemie het aantal werknemers met een ernstig risico op burn-out met maar liefst 61,4 procent toenam. 

De verklaring ligt volgens de onderzoekers minstens gedeeltelijk bij de coronacrisis. Ze stelden vast dat van de vijf cruciale (werk)kenmerken die ruim 40 procent van het risico op burn-outklachten verklaren, er vier triggers verslechterden in de afgelopen drie jaar, zijnde de emotionele werkbelasting (van 32 naar 40 procent), privébelasting (van 31 naar 38 procent), jobonzekerheid (van 23 naar 27 procent) en de hoge werkintensiteit (van 27 naar 32 procent). De vijfde invloedrijke factor, rolconflicten, bleef wel stabiel.

Onzekerheid

“We kennen nu de grootste triggers van burn-outrisico en stellen vast dat de coronacrisis net op die triggers zwaar heeft doorgewogen”, verduidelijkt Hans De Witte, professor arbeidspsychologie aan de KU Leuven. “Veel werknemers kampten ondanks steunmaatregelen met een hogere jobonzekerheid en met zwaardere werkintensiteit door lagere bezettingen en het uitvallen van collega’s. Ook hadden ze een hogere emotionele werkbelasting door besmettingen, financiële onzekerheid of mentale moeilijkheden om zich heen. Dat leidt dan weer tot zwaardere privébelasting, versterkt door minder bewegingsmogelijkheden en door de combinatie thuiswerk-gezinsleven”, vat hij samen.

Tot slot werd ook nagegaan welke profielen van werknemers een verhoogd gevaar lopen. De conclusie luidt dat het burn-outrisico daalt met de leeftijd en dat alleenstaanden met jonge kinderen een verhoogd risico lopen. Hetzelfde geldt voor lager geschoolden ten opzichte van universitair geschoolden. Maar, benadrukt Securex, “deze achtergrondkenmerken verklaren samen hoogstens vijf procent van het risico op burn-out en zijn dus sterk ondergeschikt zijn aan de (werk)kenmerken”.

LEES OOK

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen

Meest Recent