© Jeffrey Gaens

Eerste drie straten met trajectcontrole starten in Bilzen op 1 september

Bilzen -

Het proces van de trajectcontroles in Bilzen is ruim een maand opgeschoven opgeschoven naar 1 september. “We starten eerst met drie straten, waarna we maandelijks drie straten toevoegen aan het systeem”, vertelt schepen van mobiliteit, Guy Sillen (Trots op Bilzen).

De voorbereidingen van de trajectcontroles in Bilzen zijn momenteel in volle ontwikkeling. “De palen en camera’s zijn geïnstalleerd. Wat nu volgt zijn de infrastructuurwerken om het dataverkeer te verwerken. De camera’s worden ook eerst nog gehomologeerd. Het aansluiten op een beveiligd netwerk om daarna de gegevens naar onze centrale databank te sturen is een werk dat tijd vraagt. Daarom is er beslist om de trajectcontrole op te schuiven en vanaf 1 september op te starten. Een ideaal moment omdat dan ook iedereen terug is van vakantie en de scholen terug open gaan. Welke starten eerst opstarten, is op dit moment nog niet bekend”, stelt schepen van mobiliteit, Guy Sillen (Trots op Bilzen). “De straten met trajectcontroles zullen ook duidelijk worden aangegeven.”

Burgemeester Bruno Steegen (Beter Bilzen): “Alhoewel het niet verplicht is, gaan we in Bilzen in alle straten de cameracontroles duidelijk aankondigingen met borden waarop staat ‘Hier trajectcontrole’. Ook zullen we via diverse publicaties iedereen op de hoogte brengen van de start van de controles.”

Nulmeting

Ondertussen zijn de nulmetingen afgerond. “In de straten waar de trajectcontrolecamera’s opgesteld staan, werd eerder al een nulmeting uitgevoerd. De gemiddelde snelheid op deze straten en het aantal voertuigen dat passeert, werd duidelijk in kaart gebracht. Zo weten we hoe de situatie er op dit moment is en kunnen we over een aantal maanden evalueren wat de impact is van de opgestelde trajectcontroles”, stelt schepen Sillen.

Het systeem controleert 24 uur per dag of weggebruikers zich houden aan de snelheidslimiet van 50 km/u. “Op 15 augustus starten we met de test van het systeem. Zo kan het netwerk en dataverwerking uitvoerig getest worden zonder boetes uit te schrijven en is er ook voor de politie de kans om te bekijken hoe de monitoring moet gebeuren in het datacenter. Op die manier kunnen we op 1 september daadwerkelijk starten met de overtreders van te hoge snelheden te beboeten.” (JoGe)

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten