©  VUB

VUB ontzegt student (21) toegang tot campus na 15 meldingen over grensoverschrijdend gedrag

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft een 21-jarige buitenlandse student de toegang tot de campus ontzegd nadat er verschillende meldingen waren binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag. Door de incidenten werkt de universiteit nu aan een vernieuwde tuchtprocedure die volgend academiejaar in werking moet treden.

Vijftien meldingen kwamen er bij de VUB binnen over het gedrag van een buitenlandse student. De jongeman zou door de studenten beschuldigd worden van racistische uitlatingen, geweld en seksuele agressie. Volgens slachtoffers, die hun verhaal deden aan Het Laatste Nieuws, zou de student geprobeerd hebben hen zo snel mogelijk in zijn studentenkamer te krijgen om zo “zijn lusten te kunnen botvieren.” Hij zou meerdere van hen gekust en betast hebben zonder toestemming. Ook was er meestal alcohol in het spel.

Niemand van de slachtoffers, voornamelijk internationale studenten, stapte naar de politie. Zij zouden angst hebben voor de student zelf, maar ook om bijvoorbeeld hun visum kwijt te raken. Het feit dat de jongeman in kwestie de zoon van een buitenlandse diplomaat is, zou ook bijgedragen hebben aan die angst om een officiële klacht in te dienen.

LEES OOK. Onderzoeker aan de VUB blijkt inspiratiebron van racistische schutter Buffalo: “Zijn teksten zetten aan tot haat”

Straf

Nadat de meldingen binnenliepen, besloot de VUB eind januari een tuchtprocedure op te starten. Terwijl die procedure lopende was, werden er bewarende maatregelen opgelegd. Volgens Het Laatste Nieuws mocht de student vanaf dat ogenblik geen alcohol meer drinken op de campussen en in de studentenhuizen. Hij mocht ook nooit meer alleen zijn met maar één iemand op zijn kamer en moest de slachtoffers mijden.

De tuchtcommissie oordeelde eind mei dat de student “geen toegang meer krijgt tot alle onderwijsactiviteiten en alle faciliteiten voor studenten en zich, met uitzondering van de examens, niet op de campussen van de VUB mag vertonen. Wanneer deze student zich niet houdt aan de opgelegde tuchtsanctie, zal hij uitgesloten worden van de VUB voor een periode van drie jaar”, klinkt het.

LEES OOK. Nieuwe rector van de VUB wordt komende twee weken gekozen

Emotioneel zwaar en frustrerend

De slachtoffers zelf zouden niet tevreden zijn met hoe de universiteit het probleem heeft aangepakt. De procedure zou te lang aangesleept hebben en de studenten begrijpen niet waarom de jongeman niet volledig uitgesloten werd van de VUB. De universiteit zelf benadrukt dat het om een zware sanctie gaat en dat de procedure correct doorlopen werd. Maar dat ze zich er ook van bewust zijn “dat het traject voor de slachtoffers emotioneel bijzonder zwaar en frustrerend is.”

Daarom werkt de universiteit momenteel aan een vernieuwde procedure, willen ze de werking van het meldpunt herzien en zal er gewerkt worden aan de begeleiding van de slachtoffers tijdens dit proces. Die vernieuwde aanpak zal bij het volgend academiejaar in werking treden. “Met deze maatregelen wil de VUB de veiligheid en persoonlijke integriteit van al haar studenten verzekeren en tegelijk ook de procedures versnellen en hierbij de slachtoffers beter omkaderen. Deze aanpak blijft vandaag en in de toekomst een prioritair aandachts- en werkpunt, waarbij de VUB, ook binnen het kader van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), overlegt met de andere universiteiten.” (sgg)

Aangeboden door onze partners