Themabeeld ©  Shutterstock

Wekelijks 20 meldingen van geweld bij ouderen

Iedere week komen in Vlaanderen gemiddeld twintig meldingen binnen van geweld tegen ouderen. In 2021 werden 967 gevallen van ouderenmishandeling geregistreerd door het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO), de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) en hulplijn 1712. Al is dat cijfer volgens de organisaties slechts het tipje van de ijsberg.

jvhBron: BELGA

“Ouderen durven dikwijls niet aan de alarmbel te trekken”, zegt VLOCO. “Omdat ze afhankelijk zijn van de pleger, neigen ze om hun situatie simpelweg te ondergaan.” Geweld tegen ouderen wordt vaak gepleegd door een persoon in een vertrouwensrelatie met het slachtoffer, vaak familieleden die de zorg voor een ouder of grootouder op zich nemen zonder de nodige kennis om de zorgtaak uit te voeren. Binnen die situaties is er zelden sprake van slechte bedoelingen, maar desondanks blijft het een taboe-onderwerp: slechts de helft van de ouderen spreekt erover of doet aangifte. 

“Alleen door erover te praten, kan het taboe worden doorbroken. Er wordt nog al te vaak gezwegen door schaamte, externe druk, loyaliteitsconflicten of de afhankelijkheid tussen de oudere en de verzorger”, aldus VLOCO. Daarom vraagt het centrum in samenwerkingen met de CAW’s en hulplijn 1712 naar meer aandacht voor dit probleem. Ze vragen de overheid en zorginstanties om actie te ondernemen om er voor te zorgen dat de alsmaar groter wordende groep ouderen in de samenleving minder slachtoffer wordt van geweld. 

Hulplijn 1712 heeft daarom een sensibiliseringscampagne op poten gezet om de maatschappij meer bewust te maken van het probleem. VLOCO benadrukt het belang van bewustwording bij professionele zorgverleners, zodat zij sneller signalen van mishandeling kunnen oppikken. Daarnaast moeten ze ook de middelen hebben om die situaties aan te kunnen pakken. 

In samenwerking met Odisee Hogeschool organiseert VLOCO daarom op 18 oktober een studiedag rond ouderenmishandeling. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de website.

Aangeboden door onze partners