©  BELGA

Theo Francken richt vrijwilligerskorps op met jongeren tussen 18 en 25 jaar: is dat een goed idee?

Binnenkort krijgen zo’n 1.700 jongeren uit Lubbeek een uitnodiging in de bus om zich aan te melden voor het vrijwilligerkorps van burgemeester Theo Francken (N-VA). Jongeren kunnen dan ingezet worden als tweede lijn en het gemeenschapsgevoel versterken. “Ouderen kan je samen zetten voor een koffie, maar voor dat gemeenschapsgevoel hebben jongeren echt een gemeenschappelijk doel nodig”, zegt Mark Elchardus, emeritus professor sociologie aan de VUB.

Laurence Torck
Aangeboden door onze partners