©  BELGA

Zo wil Vlaamse regering 33.000 mensen aan de slag krijgen

De Vlaamse regering heeft een nieuw Werkgelegenheidsakkoord om eindelijk aan 80 procent werkzaamheidsgraad te komen. Cruciaal daarbij is de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken en de vele langdurig zieken terug aan een al dan niet aangepaste job helpen. Het akkoord moet 33.000 extra mensen aan de slag krijgen. “Alleen door samen te werken en uit onze comfortzone te treden, kunnen we de situatie omzetten in kansen”, zegt Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V).

Arnout Gyssels

“We moeten die 80 procent werkzaamheidsgraad kunnen bereiken”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). “De strijd tegen krapte op de arbeidsmarkt en activering is daarbij één van de belangrijkste prioriteiten van de regering.” Zijn regering sloot daarom samen met de Vlaamse sociale partners een nieuw Vlaams Werkgelegenheidsakkoord onder de vlag “Iedereen nodig, iedereen mee”.

Een eerste groot luik is een steviger activeringsbeleid. VDAB moet haar contactstrategie bijsturen om nieuwe werkzoekenden sneller te bereiken en op maat te ondersteunen. Maar nog belangrijker is de grote groep inactieven, velen langdurig zieken, terug aan een job te helpen. Dit jaar moeten er 7.500 trajecten terug naar werk opgezet worden, volgend jaar 10.000 en tegen 2024 12.000. Niet louter uit economische overwegingen, maar omdat de Vlaamse regering vindt dat werk ook een oplossing is voor de gezondheid van de werknemer.

Knelpuntopleidingen

Om de werkgevers te stimuleren om iemand die al lang zonder job zit toch aan te nemen, komt er een RSZ-korting gericht op iedereen die al twee jaar niet actief is op de arbeidsmarkt. Op kruissnelheid heeft de Vlaamse regering daar 17 miljoen euro voor veil.

Een tweede ambitie is dat er een permanente leercultuur moet komen in Vlaanderen. Tegen 2030 zou elke Vlaming zich moeten bijscholen. Het Vlaams opleidingsverlof wordt daarom uitgebreid en er komt extra budget voor knelpuntopleidingen bij VDAB. Wie daarop intekent kan op een financiële aanmoediging rekenen.

 ©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Ten derde gaat er veel aandacht naar werkbaar werk. Naar de strijd tegen burn-outs, “de ziekte van 21ste eeuw” zoals de Vlaamse regering het zegt. Daarnaast noemt minister van Werk Jo Brouns (CD&V) werknemers boven de 55 jaar, niet langer oud, maar “ervaren”.

Arbeidsmigratie

En als laatste wil Vlaanderen de krapte op de arbeidsmarkt ook oplossen door buiten de gewestelijke grenzen te kijken. Samenwerkingsakkoorden met Wallonië en Brussel moeten werknemers van daar naar hier lokken. Jaarlijks minstens 2.000 Walen en 2.000 Brusselaars. Die zoektocht naar geschikte werknemers moet zelfs verder gaan buiten de landgrenzen, met arbeidsmigratie van hooggeschoolde profielen en knelpuntberoepen.

“Ik wil een ambassadeur zijn van mensen die werken en ondernemen, maar ook van die mensen die dat even niet kunnen of nog op zoek zijn naar werk”, zegt Brouns. “We hebben de kans om met dit akkoord meer dan 33.000 extra mensen in Vlaanderen aan de slag te krijgen én de 2.915.100 mensen die vandaag al aan de slag zijn, duurzaam aan de slag te houden.”

LEES OOK. Helft Belgen vindt eigen loon onrechtvaardig: “Wie heeft de meest essentiële job: een notaris of een loodgieter?”

LEES OOK

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen

Meest Recent