©  BELGA

Personeelstekort dwingt Vlaamse ziekenhuizen en woonzorgcentra om zorgaanbod af te bouwen

Meer dan 8 op de 10 ziekenhuizen (82 procent) geven aan dat ze bepaalde activiteiten moeten afbouwen, of dat in de nabije toekomst gaan doen, omdat ze kampen met een personeelstekort. Dat blijkt dinsdag uit een rondvraag van Zorgnet-Icuro.

mtmBron: BELGA

Meer dan 8 op de 10 ziekenhuizen geven aan dat ze bedden sluiten. Het gaat vooral om bedden op de diensten geriatrie, revalidatie, intensieve zorg, heelkunde en de diensten voor diagnose van een geneeskundige aandoening en geneeskundige behandeling. 1 op de 5 ziekenhuizen (21 procent) meldt dat ze hun medisch-technische diensten inkrimpen. Het gaat dan meestal om medische beeldvorming. 28 procent van de ziekenhuizen zegt dat ze de capaciteit van het operatiekwartier moeten verminderen.

13 woonzorgcentra (7%) melden dat ze op dit ogenblik een tijdelijke opnamestop hebben ingevoerd. Een kwart van de bevraagde voorzieningen geeft aan dat ze dat misschien in de komende maanden zullen moeten doen. De helft van de woonzorgcentra geeft aan dat ze er niet in slagen om hun personeelsnorm te realiseren.

Ruim drie kwart van alle Vlaamse ziekenhuizen nam deel aan de bevraging. Bij de woonzorgcentra participeerden er 184 voorzieningen. Het vinden van voldoende medewerkers is sinds lang een belangrijke kopzorg. Maar twee jaar Covid-19 en een brandende arbeidsmarkt hebben het probleem exponentieel doen groeien. 

“Structurele maatregelen nodig”

“Deze bevraging toont hoe prangend het probleem van de schaarste aan medewerkers in de zorg is. Enkel werken aan de beeldvorming en de aantrekkelijkheid van het beroep zal onvoldoende zijn. We moeten dan ook bredere en structurele maatregelen nemen, met vele partners samen, om aan die allergrootste uitdaging van de toekomst het hoofd te bieden en ervoor te zorgen dat het probleem niet nóg groter wordt. We denken bijvoorbeeld aan het faciliteren van de inzet van jobstudenten en gepensioneerden, aan flexi-jobs en aan een aanpassing van de wet op de gezondheidsberoepen waardoor verpleegkundigen zich meer kunnen laten bijstaan en omringen met ondersteunende functies”, zegt gedelegeerd bestuurder Margot Cloet van Zorgnet-Icuro.

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten