Archiefbeeld ©  DBA

Pak meer drugs gevonden tijdens tweede Tomorrowland-weekend

De politie heeft tijdens het tweede van drie weekends Tomorrowland in De Schorre in Boom 246 festivalgangers betrapt op het bezit van gebruikershoeveelheden van verboden middelen. Dat zijn er meer dan dubbel zoveel als tijdens het eerste festivalweekend. Het aantal betrapte dealers bleef stabiel.

jvhBron: BELGA

De op gebruikershoeveelheden drugs betrapte festivalgangers kregen een onmiddellijke minnelijke schikking aangeboden van het parket: 75 euro voor softdrugs of 150 euro voor harddrugs. Dat leverde in totaal 31.800 euro op. De verdovende middelen werden uiteraard in beslag genomen en de personen in kwestie moesten het festival (definitief) verlaten.

De politie betrapte ook zeventien dealers – vorige week waren dat er nog zestien. In drie gevallen ging het om oplichting, fake drugs die als echte werd verkocht dus. De dealers zullen zich in november moeten verantwoorden voor de rechtbank.

Net als tijdens het eerste weekend voerde de politie ook intensief controles uit op taxi’s. Dertig taxivoertuigen werden bestuurlijk in beslag genomen omdat ze de regels overtraden, bijvoorbeeld door bezoekers te ronselen in de bewakingsperimeter, woekerprijzen te vragen, of aan wildparkeren te doen.

De acties om gauwdieven te vatten leverden ditmaal vier arrestaties op, tegenover veertien vorige week. Het ging telkens om Zuid-Amerikaanse verdachten.

Archiefbeeld ©  DBA

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten