©  IF Zanzibar

Raad van State beslist: pop-upbar Zanzibar in Merchtem moet opnieuw de deuren sluiten

Pop-upbar Zanzibar in Merchtem moet de deuren sluiten. Dat is het gevolg van een arrest van de Raad van State.

wverBron: BELGA

De pop-up met vaste constructies werd door de Raad van State eerder al bestempeld als “een openluchtdiscotheek” in agrarisch gebied. De Raad van State oordeelde toen onder andere ook dat er een inbreuk is op de pop-up-wetgeving en de bestemming van het agrarisch gebied.

Na dat arrest had het college van burgemeester en schepenen opnieuw een vergunning toegekend aan de pop-up Zanzibar, die opnieuw de deuren mocht openen. Daarmee ging de gemeente in tegen het arrest van de Raad van State voor de schorsing van de vergunning op 27 juli met de onmiddellijke sluiting als gevolg.

Dadelijk meer...

Aangeboden door onze partners