Extreemrechts muziekfestival Frontnacht mag dan toch niet doorgaan, organisatie eist schadevergoeding

Het extreemrechtse muziekfestival Frontnacht, dat normaal gezien op 27 augustus zou plaatsvinden in Ieper, mag niet doorgaan. Het schepencollege van de West-Vlaamse stad heeft dinsdagnamiddag beslist om de - eerder toegekende - vergunning opnieuw in te trekken. De organisator van het festival eist nu een schadevergoeding van de stad.

mtm, ptb

Het muziekfestival ging normaal gezien plaatsvinden op zaterdag 27 augustus, als voorbode voor de IJzerwake daags nadien. Op de affiche prijkten onder meer de Italiaanse band Bronson, die dweept met het gedachtegoed van Mussolini en de Duitser Phil Neumann, die in een liedje ‘All Jews Are Bastards’ zingt.

Het Ieperse stadsbestuur weigerde eerst de vergunning, maar keurde die daarna toch goed. Enkele Europese inlichtingendiensten waren daar echter niet gerust op en Conner Rousseau, wiens partij Vooruit meebestuurt in Ieper, kondigde eerder al aan dat hij uit de coalitie stapt als het festival zou doorgaan. “Ieper mag neonazi’s geen podium geven”, zo verklaarde hij.

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert, die met Emmily Talpe de burgemeester levert in Ieper, was niet opgezet met het dreigement van Rousseau, maar voerde zelf ook de druk op om de vergunning in te trekken.

“Onaanvaardbaar”

Bij het indienen van de aanvraag voor de zomer werd meteen in overleg gegaan met verschillende instanties zoals de politie, OCAD, VVSG... Zij gaven op dat moment aan dat er geen juridische grond was om dit event te weigeren. “Uiteraard was er bij het voltallige schepencollege reeds een grote bezorgdheid wat betreft de boodschap die zou verspreid worden”, zegt schepen Diego Desmadryl. “Er werd toen een vergunning verleend onder voorwaarden, namelijk dat er geen link mocht zijn met neonazisme/neofascisme.”

Nadien volgde ook een overleg met de organisatie om dat duidelijk mee te geven. “Ter controle van de voorwaarden werd advies gevraagd onder andere aan de lokale politiezone en OCAD. Het rapport dat we recent ontvingen, duidt op een neonazistische en neofascistische signatuur van muziekgroepen die daar zullen optreden.”

“Uiteraard is dit voor Ieper Vredesstad onaanvaardbaar”, aldus Desmadryl. “Het was van meet af aan onze bedoeling om hier strikt op toe te zien. We begrijpen de onrust hieromtrent. De beslissing kon nu pas vallen gezien het stadsbestuur de nodige adviezen en officiële informatie diende af te wachten.”

Imagoschade

Bij het Vredescollectief, dat werd opgericht om de komst van het festival tegen te houden, reageren ze tevreden. “Al heeft onze stad hier absoluut imagoschade door geleden”, aldus Riane Malfait. “Ze hadden die eerste vergunning nooit mogen geven en meteen moeten zeggen: dit doen wij niet.”

Hetzelfde verhaal bij medeoprichter Dirk Clement: “We hebben aan de inwoners gevraagd: willen jullie op internet, op YouTube… eens opzoeken waar die aangekondigde bands het over hebben? We hebben die teksten laten vertalen, ze lieten niets aan de verbeelding over. Dit kon gewoon niet doorgaan.”

Organisator eist schadevergoeding

De organisatie van Frontnacht eist een schadevergoeding van de stad Ieper, zo meldt IJzerwake-voorzitter Wim De Wit. Volgens de organisatoren werden al een pak kosten gemaakt ter voorbereiding van het festival. “De stad moet zijn verantwoordelijkheid opnemen”, zegt De Wit.

“Wij hebben op vraag van een aantal jonge mensen hen de kans gegeven om iets te organiseren op zaterdagavond, aan de vooravond van onze IJzerwake. Zij hebben groepen gezocht die identitaire muziek brengen en daar had het stadsbestuur in het begin twijfels over. Als je voor je Vlaamse overtuiging uitkomt in Vlaanderen, ben je meteen een nazi”, meent De Wit.

Een definitieve motivatie van het stadsbestuur heeft de IJzerwake nog niet ontvangen. “Wij zouden dat graag eerst bekijken. Wel kunnen wij verzekeren dat als er ook maar een aanwijzing was dat er iets verkeerd zou lopen, wij zelf zouden ingrijpen. Wij hebben ook onze eigen veiligheidsdienst die alles in de gaten houdt.”

Nu het festival niet kan plaatsvinden, vraagt de organisatie een vergoeding voor de gemaakte kosten. “Er zijn podia besteld, sanitaire faciliteiten, catering is voorzien. De stad Ieper moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen. Als Frontnacht niet kan doorgaan, dienen wij een schade-eis in”, aldus De Wit.

Aangeboden door onze partners