Rajae Maouane ©  BELGA

Minister vraagt onderzoek naar interview met Ecolo-voorzitster in Franstalig schoolboek: “Partijpolitieke propaganda op school kan niet”

Minister van Onderwijs in de Franse gemeenschap Caroline Désir (PS) vraagt een administratief onderzoek naar een interview met Ecolo-covoorzitster Rajae Maouane in een schoolboek voor het secundair onderwijs. Partijpolitieke propaganda op school kan niet, benadrukt ze.

jvhBron: BELGA

Het interview maakt deel uit van een oefening in een handboek van uitgeverij Plantyn bestemd voor de lessen Frans in de lagere jaren van het secundair onderwijs. De tekst komt niet uit een krant of tijdschrift, maar is opgesteld naar aanleiding van een vraaggesprek tussen de uitgeverij en de groene politica zelf. Ze spreekt er onder meer over haar politieke parcours, haar prioriteiten en haar rolmodellen. 

Minister van Onderwijs van de Franse gemeenschap Caroline Désir (PS) vraagt een administratief onderzoek. “Op basis van de feiten waarover we op dit moment beschikken, verdient de situatie duidelijk een diepgaande doorlichting”, zegt ze. Uitgeverijen moeten zich houden aan de onderwijsregelgeving die elke vorm van partijpolitieke propaganda verbiedt, verduidelijkt haar kabinet. 

Ook minister-president Piere-Yves Jeholet (MR) stelt zich vragen bij het interview. “Een interview dat politieke propaganda verspreidt in schoolboeken heeft geen plaats op school”, zegt hij. Ook Maouane zelf krijgt een sneer. “Op die vraag ingaan was op zijn best een onhandigheid, op zijn slechtst een fout.”

Maouane : “Niet verantwoordelijk voor keuzes van uitgever”

De Ecolo-covoorzitster reageert zelf kort via Twitter. “Ik ben uiteraard niet verantwoordelijk voor de editoriale keuzes van redacteuren en uitgevers, van wie ik de redactionele vrijheid voor 1.000 procent respecteer. Het is voor mij belangrijk jongeren te laten zien dat politiek ook het domein kan zijn van de jeugd en van vrouwen, los van mijn eigen partij.”

Bij Plantyn was donderdag niet meteen iemand bereikbaar voor commentaar.

Aangeboden door onze partners