Themabeeld ©  DVH

Droogtecommissie heft beperkingen voor pleziervaart op

De beperkingen voor de pleziervaart, die in Vlaanderen enkel nog samen met de beroepsvaart door de sluizen mocht, wordt opgeheven vanaf zaterdag. Dat heeft de Vlaamse Droogtecommissie beslist.

jvhBron: BELGA

Vorige week gold gedurende enkele dagen een tijdelijke uitzondering op het schutten van de pleziervaart, zodat alle vaartuigen terug naar hun thuishaven konden varen. Nu wordt de maatregel opgeheven vanaf zaterdag 17 september. “Het maximaal gegroepeerd schutten blijft wel aangehouden”, klinkt het.

De Droogtecommissie adviseert ook om alle andere maatregelen tegen de droogte te behouden. “De neerslag van de afgelopen dagen zorgt voor een licht herstel van de debieten en waterpeilen van de onbevaarbare waterlopen en waterwegen. De neerslag zal evenwel niet resulteren in een structureel herstel naar normale waarden voor de tijd van het jaar. Daarvoor zijn de opgebouwde neerslagtekorten veel te groot. Bovendien kondigt zich volgende week een drogere periode aan. De gevallen en voorspelde neerslag zal ook weinig effect hebben op de grondwaterstanden. De droogtetoestand blijft dus ernstig”, klinkt het in het persbericht van de Droogtecommissie.

Maatregelen die van kracht blijven, zijn dus onder meer het verbod om water te onttrekken uit onbevaarbare waterlopen. Ook op sommige waterwegen (IJzerbekken, Moervaart, Damse Vaart, Bovendurme, Schelde- en Leiemeander,... ) geldt er een captatieverbod. In kanalen waar blauwalg werd vastgesteld, mag men geen water capteren voor vee of irrigatie, en geldt een recreatieverbod. Op bevaarbare waterlopen blijven ook de schutbeperkingen van kracht of worden mobiele pompen ingezet. 

De drinkwaterbevoorrading blijft gewaarborgd doordat de debieten van de Maas – belangrijk voor het drinkwater in Vlaanderen – iets hoger liggen dan de voorbije weken, zegt de Droogtecommissie.

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten