Pieter Timmermans, CEO van VBO. ©  BELGA

VBO en Voka tevreden met beslissingen federale regering: “Creëert ademruimte voor onze bedrijven”

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, en het Verbond van Belgische Ondernemingen VBO reageren tevreden op de beslissingen van de federale regering om de gevolgen van energiecrisis voor de bedrijven aan te pakken. Het VBO roept op om niet enkel crisismaatregelen te nemen maar structureel iets te veranderen aan stijgende loonkosten, verlies van concurrentiekracht en een gapend tekort in de handelsbalans ook aan te pakken.

wverBron: BELGA

Het federale steunpakket bevat verschillende maatregelen die ondernemingen in deze moeilijke tijden ondersteunen. Zo is er de versoepeling van de tijdelijke werkloosheid, uitstel van betaling van RSZ-werkgeversbijdragen en belastingen en een moratorium op faillissementen. Drie maatregelen die zowel bij Voka als VBO positief onthaald worden.

Toch blijft VBO voorzichtig. “Dankzij de besliste maatregelen hebben onze bedrijven op korte termijn ademruimte gekregen, vooral de maatregel omtrent tijdelijke werkloosheid is een belangrijke stap vooruit”, zegt Pieter Timmermans, CEO van VBO. “Maar er is nog een groter probleem dat op ons afkomt, met name dat onze loonkostenhandicap richting 16% stijgt, onze handelsbalans die diep in het rood duikt, en dat bedrijfsinvesteringen meer en meer worden uitgesteld. We moeten nu dringend werk maken van een globaal akkoord waarin we de concurrentiepositie van onze bedrijven vrijwaren, anders zal dit leiden tot productiestops, herlocaties en uiteindelijk banenverlies”.

Voka op haar beurt roept de Vlaamse regering op om ook snel werk te maken van een werkbaar energiesteunpakket. “Vlaanderen moet - net zoals onze buurlanden al deden - uitvoering geven aan het Europees TCF-kader. Europa laat daarbij tijdelijk en gerichte staatssteun toe aan ondernemingen die door de hoge prijzen in moeilijkheden verkeren”, klinkt het bij Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “De Vlaamse regering kondigt nu een steunpakket aan tegen de Septemberverklaring van 26 september. Ondernemingen wachten hier al een paar weken op. Nu mag er niet verder gedraald worden.”

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten