© Adrien Gilis

© Adrien Gilis

© Adrien Gilis

© Adrien Gilis

© Adrien Gilis

© Adrien Gilis

© Adrien Gilis

© Adrien Gilis

Pastorale Eenheid Sint-Anna Lummen viert feest

Lummen -

Zondag 18 september waren heel wat gelovigen van de Pastorale Eenheid Sint-Anna Lummen aanwezig voor een feestelijke viering in de kerk van Genenbos. Er waren vier redenen om te feesten.

Adrien Gilis

Een kapel die 350 jaar terug gebouwd werd, een parochie die bij Koninklijk Besluit 180 jaar geleden opgericht werd, een kerk die reeds 60 jaar gewijd is en een pastoor die reeds 10 jaar pastoor moderator is, genoeg redenen voor een feestelijke viering.De hele kerk was versierd met vlaggetjes die kinderen van de scholen Domino en Zonnebloem gemaakt hadden en de Gilde van Geneiken tekende present met een vlag.In zijn welkomstwoord schetste Renaat Frans, voorzitter van het Kerkfabriek, de toekomst voor het kerkgebouw. Een dalend aantal priesters, dito aanwezige gelovigen dwingen besturen om na te denken over nieuwe invullingen voor het gebouw. De sacrale ruimte voor vieringen (doop, huwelijk, begrafenis, vieringen) blijft zonder discussie. Daarnaast leent de kerk zich uitstekend voor rust- en bezinning plaats. Koren en muzikanten kunnen het kerkgebouw gebruiken voor hun repetities en optredens in de toekomst. Na de viering sprak broeder René Van Tichelt, voorzitter van het Team van de Pastorale Eenheid, over de voortdurend veranderende structuur in de organisatie van parochies. Waar pastoor Tony Vandekerkhof enkel pastoor-moderator was van de pastorale eenheid Sint-Anna in Lummen, wordt hij het ook van de pastorale eenheid in Herk-de-Stad en de federatie Halen. Een uitdaging maar ook mogelijkheid voor nieuwe kansen. Burgemeester Luc Wouters dankte op zijn beurt pastoor Tony en wenste hem veel succes in zijn nieuwe opdracht. Het trouwe kerkkoor o.l.v. Lena Beckers en orgelist Ludo kregen en warm applaus. Pastoor Tony kreeg een mooie stola overhandigd als aandenken van deze feestelijke viering. Jan Krol, lid van het Parochieteam Genenbos, tenslotte nodigde iedereen uit voor een uitgebreide receptie achteraan in de kerk. Een powerpoint toonde beelden van vroeger en nu.

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen