©  EPA-EFE

Verlenging Doel 1 & 2 in Kamercommissie goedgekeurd

De Kamercommissie Energie heeft dinsdagnamiddag het wetsontwerp goedgekeurd dat de progressieve uitstap uit de kernenergie van 2015 naar 2025 uitstelt. Meerderheidspartij MR nam niet deel aan de stemming. De plenaire Kamer moet zich nu nog uitspreken.

Bron: BELGA

Concreet bevestigt de tekst de beslissing van de regering Michel in 2014 om de uitbating van de reactoren Doel 1 en Doel 2 te verlengen. Omdat enkele vereisten niet vervuld waren, zoals het uitvoeren van een milieueffectenrapport (MER), vernietigde het Grondwettelijk Hof deze. Intussen is aan alle vereisten voldaan. Op 10 juni zette de ministerraad het licht op groen voor het ontwerp van reparatiewet waardoor Doel 1 & 2 10 jaar langer kunnen werken. 

In de realiteit zijn beide reactoren nooit stil gelegd omdat het Grondwettelijk Hof tot 31 december 2022 de tijd gegeven had om de vernietigde wet te vervangen. 

Volgens de huidige sluitingskalender van de zeven Belgische kernreactoren sluit Doel 3 op 1 oktober 2022, Tihange 2 op 1 februari 2023, Doel 1 op 15 februari 2025, Doel 4 op 1 juli 2025, Tihange 3 op 1 september 2025, Tihange 1 op 1 oktober 2025 en Doel 2 op 1 december 2025. 

Maar de regering en uitbater Engie hebben een intentieverklaring ondertekend om het stilleggen van Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar uit te stellen tot 2036, met een herstart in 2026. Eind 2023 zou hierover gestemd worden, kondigde de minister van Energie Tinne Van der Straeten dinsdag in commissie aan. Binnen de meerderheid zijn CD&V en MR voorstander van een verlenging met 20 jaar. 

(Lees verder onder de foto)

 ©  Peter Hilz

Daarnaast ligt nog een vraag om het definitief stilleggen van Tihange 2 met een maand uit te stellen tot 31 maart 2023. Vorige week opende minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) een gelijkaardig debat voor Doel 2, maar Engie verzekerde dinsdag geen vraag in die zin van de regering ontvangen te hebben. 

Minister Van der Straeten benadrukte dinsdag dat dit niet gaat over een herbevestiging van de kalender voor de kernuitstap. “Op 1 april 2022 heeft de regering een voorontwerp van wet voor de wijziging van de wet op de kernuitstap voor de verlenging van de reactoren Doel 4 en Tihange 3. Daarna hebben onmiddellijk de nodige maatregelen genomen voor een MER. We willen niet dezelfde fouten maken als de vorige regering. Om logistieke redenen geldt de beslissing van vandaag enkel voor Doel 1 & 2. De MER blijft beperkt tot deze twee reactoren en er kan geen enkele beslissing genomen worden over de andere reactoren, ook niet onrechtstreeks. Als de kalender voor de kernuitstap zou gewijzigd worden, is het risico op een nieuwe procedure voor het Grondwettelijk Hof reëel, wat tot meer vertragingen en het stilleggen van reactoren”.

Catherine Fonck van oppositiepartij Les Engagés diende een amendement in om de uitbating van Doel 3, Tihange 2, Doel 4 en Tihange 3 met 20 jaar te verlengen en Tihange 1, Doel 2 en Doel 1 met 10 jaar. Dat zou betekenen dat de kernuitstap pas in 2045 zou plaatsvinden. Maar het amendement werd verworpen. 

(Lees verder onder de foto)

 ©  EPA-EFE

In de meerderheid had gewezen MR- minister van Energie Marie Christine Marghem in La Libre aangekondigd dat ze een voorstel zou indienen om de wet op de kernuitstap van 2003 gewoonweg af te schaffen. In commissie zei ze zich het recht voor te behouden om een amendement over de kalender neer te leggen, “maar we nog tijd tot 31 december”. Marghem, die een juridisch advies had gevraagd, nam uiteindelijk niet deel aan de stemming. 

De overige meerderheidspartijen keurden het wetsontwerp goed, N-VA en Vlaams Belang onthielden zich en PVDA stemde tegen omdat het de tekst het nog moeilijker zou maken om de overwinsten van de sector af te romen. Doel 1 & 2 zijn niet onderworpen aan de nucleaire rente, maar een vaste vergoeding van 20 miljoen per contract.

Aangeboden door onze partners

LEES OOK

Hoofdpunten