©  EdA

Scenario van extreme droogte in Wallonië vermeden

De droogte in Wallonië is de voorbije dagen afgenomen, waardoor een scenario van extreme droogte werd vermeden. Dat laat de expertisecel Droogte van de Waalse Overheidsdienst weten. De onzekerheid rond de verwachte neerslag in de komende dagen zou de MRI-droogte-index in de komende 10 dagen weer kunnen doen omslaan naar een droog tot zeer droog scenario.

Bron: BELGA

Het peil van de stuwdammen blijft laag en de instroom is relatief laag. In Nisramont steeg het niveau echter tot het maximum. Bevaarbare rivieren zien een langzame stijging net als niet-bevaarbare rivieren. Waakzaamheid blijft echter geboden. Het grondwater lijkt zich te stabiliseren of zelfs licht te stijgen, maar pas tegen oktober zal duidelijk zijn welke de impact daarop is.

Hoewel productie en distributie van water momenteel geen probleem vormt, behouden 23 gemeenten hun beperkingen op het gebruik van leidingwater.

Wat bevaren van wateren betreft, komt de circulatie van kajaks geleidelijk weer op gang. De maatregel voor het groeperen van boten bij de sluizen is opgeheven. Het decreet betreffende de waterkrachtproductie voor micro-energiecentrales is nog steeds van kracht.

De situatie voor bossen en visserij verbetert door een vermindering van het risico op branden en een nieuw ministerieel besluit van 17 september dat visserij toelaat op bepaalde plaatsen. De sluiting van de wildwatervisserij begint op 30 september.

De SPW geeft aan dat de volgende vergadering is gepland op donderdag 6 oktober om 10.00 uur en dat de situatie voortdurend wordt gevolgd door alle betrokken diensten.

Aangeboden door onze partners