De gebouwen van Kinsport worden afgebroken of geïntegreerd in het project:. © pabr

GEMEENTERAAD. Vier promotoren willen Kinrooi nieuw centrum geven

Kinrooi
Patrick Brebels

Centrumvernieuwing Kinrooi: Rond de Sint-Martinuskerk wil de gemeente een centrumversterkend project realiseren. Plaatsvervangend burgemeester Wim Rutten (cd&V): “Het zicht op de kerk moet gevrijwaard worden en via een parkfunctie moet het toekomstige woongebied uitnodigen tot zachte recreatie.” Het project werd al aan de buurt voorgesteld en tijdens een eerste digitale infovergadering werden al heel wat ideeën aangebracht. Schepen van Openbare Werken Mark Hoedemakers (cd&v): “Vier promotoren dienden zich aan om het project te realiseren. We installeren nu een beoordelingscommissie: ook de vertegenwoordigers van de oppositie worden daarbij opgenomen. Eind deze maand hakken we de knoop door en later volgt dan een infomarkt voor de bevolking. Of het gebouw van Kinsport en het huis Dirkx afgebroken worden, staat nog niet vast. Deze gebouwen kunnen ook gerenoveerd worden en zo opgenomen worden in de plannen.”

Nieuw raadslid: Wegens zijn verhuis naar buurgemeente Maaseik heeft Niels Van Eygen (N-VA) ontslag genomen uit de gemeenteraad. Zijn plaats wordt ingenomen door eerste opvolger Tamara Smolders. Ze legde de eed als gemeenteraadslid af en volgt Van Eygen ook op in de raad van beheer van het Autonoom Gemeentebedrijf.

Fietspad Neeroeterse Steenweg: Er komt er schot in de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad dat de ‘moordstrookjes’ tussen het centrum van Kinrooi en de dorpskern van Neeroeteren zal vervangen. Schepen van Verkeer Mark Hoedemakers: “Nog dit najaar komen de vergunningen in orde. In een eerste fase wordt er een fietspad aangelegd tot aan de Oude Kuil en daarna helemaal tot aan Den Tip in Neeroeteren. We gaan ervan uit dat we over een goed jaar in de uitvoeringsfase zitten.” 

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen