GEMEENTERAAD. Ook Voeren bespaart op energie: 19 graden en licht gaat ’s nachts uit

Voeren
Nico Meens

Meerjarenplan en actieplannen: de toezichthoudende overheid heeft de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. De gemeenteraad nam ook kennis van het opvolgingsrapportering 2022. Het betreft de verschillende actieplannen van de gemeente: actieplan weginfrastructuur, rioleringswerken, fietspaden, landschap, verbredingswerken Berwijn en beheersplan Gulpvallei. Ook het actieplan politie en brandweer werd toegelicht. Ook was er aandacht voor de opvangplaatsen van Oekraïense gezinnen. Wat betreft het ‘actieplan kerken’ komt er eerst een terugkoppeling naar de kerkbesturen.

Kerkbesturen: de budgetwijzigingen (kennisneming) en het budget 2023 van de verschillende kerkbesturen werden goedgekeurd. Moelingen: 26.846,28 euro, Sint-Pieters-Voeren 33.291,07 euro, Sint-Martens-Voeren 5.140,23 euro, Teuven 13.209,64 euro en ’s-Gravenvoeren 38.980,38 euro). De stijgende energiekosten en voor Sint-Pieters-Voeren de niet-verhuring van de pastorie resulteerde in een verhoging van de exploitatiekosten. Het kerkbestuur Sint-Heribertus Remersdaal heeft het budget 2023 opgemaakt. Hierbij werden investeringsuitgaven en ontvangsten ingeschreven, waardoor het budget niet binnen de grenzen van het goedgekeurde meerjarenplan blijft. Voorlopig werd dit punt niet goedgekeurd. Het kerkbestuur zal worden uitgenodigd voor overleg.

Natuurbegraafplaats: de gemeenteraad gaat akkoord met de aankoop van twee gronden naast de begraafplaats van Sint-Martens-Voeren. Deze aankoop kadert in de beleidsdoelstelling uit het meerjarenplan om tegen 2025 een natuurbegraafplaats in te richten. De ontwerpakte werd goedgekeurd. Ook het project in het kader van Water+Land+Schap 2.0 ‘Naar een klimaatrobuust landschap in de Voerstreek’ opgesteld door Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren kreeg groen licht. De VMM en de provincie plannen om in kader van dit project overstromingsbuffers op de Voer te voorzien om onder meer ’s Gravenvoeren te beschermen tegen overstromingen.

Maatregelen stijgende energieprijzen: het voorstel om naar aanleiding van de stijgende energieprijzen betrekking tot de straatverlichting, verlichting gebouwen en verwarming van openbare gebouwen ingediend door raadslid Happart werd na het amendement van Voerbelangen aanvaard. Iedereen zat dus op dezelfde golflengte. De temperatuur in de collectieve gebouwen wordt verlaagd tot 19 graden. De wegverlichting zal niet branden tussen 22.00 uur en 06.30 uur (in het weekend tussen 01.00 en 05.30 uur). Op een volgende gemeenteraad zal men deze actie opvolgen.

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen