GEMEENTERAAD. Ook in Hamont-Achel stijgen de energieprijzen: “Kerkdiensten bundelen om te besparen”

Hamont-Achel
Geert Van Baelen

Wal: In een toegevoegd punt pleitte Pro Hamont-Achel voor het verderzetten van hun plannen om aan De Wal de omgeving tussen de bibliotheek en De Posthoorn in te richten als een parkomgeving, waarin ook de historische tuinomgeving van het klooster toegankelijk wordt voor het publiek. “Regenwater loopt nu rechtstreeks de riolering in. Het ontwerp van een landschapsarchitect kan ervoor zorgen dat dit wordt opgevangen. Samen met het water dat continue uit kruipkelders van het klooster wordt gepompt, kan dat worden gebruikt voor de groendienst”, stelde fractieleider Jacky Umans. Burgemeester Theo Schuurmans (cd&v) reageerde dat dit een voorafname zou zijn van de twee masterplannen die nog in ontwikkeling zijn voor Hamont. “Hierin zijn de groene accenten toch anders gesitueerd. Daarom stellen we voor om te wachten tot we deze masterplannen kunnen vertalen naar ruimtelijke uitvoeringsplannen.” Umans reageerde dat dringende zaken wel al gefaseerd kunnen gebeuren. Voorzitster Linda Theunissen moest ook nog raadslid Ria Nijs (cd&v) terechtwijzen nadat die neerbuigend gebaarde toen raadslid Emiel Sools (Pro) uitweidde over de voorgestelde plannen aan het klooster en zijn vrijwilligerswerk dat hij er verrichtte.

Kerk: Bij de kennisneming van de budgetten van de kerkfabrieken opperde oppositieraadslid Roger Mertens (N-VA) om stil te staan bij de toekomst van de kerken zonder erfgoedwaarde. “We moeten nadenken over een herbestemming en de opgestarte gesprekken warmhouden.” Schepen Serge Vander Linden (cd&v) reageerde dat het eerst afwachten is op het kerkenbeleidsplan van het centrale kerkbestuur. Oppositieraadslid Rik Rijcken (Pro) keek naar de energieprijzen. “MisschIen moeten we het kerkbestuur voorstellen om al enkele kerkdiensten te bundelen, om zo te besparen op de energiekosten. En dit kan ook een aanzet zijn om sommige kerken op korte termijn te herbestemmen.” Schepen Vander Linden vond dit een goede suggestie om aan te kaarten.

Werk: De gemeenteraad ging akkoord met de samenwerkingsovereenkomst ‘Samen sterk voor lokaal werk’ waarin Noord-Limburgse gemeenten samen met enkele partners waaronder de Welzijnsregio Noord-Limburg en VDAB een gezamenlijke arbeidsmarktstrategie uitwerken. Het doel is zoveel mogelijk mensen aan een job te helpen. 

Aangeboden door onze partners

Niet te Missen